Debatt

Kort sagt, onsdag 29. august

 • Debattredaksjonen

Psykisk helse for barn, ansettelsesforhold for skuespillere og Heimevernet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når snarvei blir omvei til psykisk helse for barn

Solfrid Raknes står bak pakkene om røde og grønne tanker som fikk redaksjonell reklame i A-magasinet 10. august. Vi er kritiske til Raknes’ bruk av farger samt salg av udokumenterte førstehjelpsmetoder i barnehager og skoler.

Voksne bør hjelpe barn å gjenkjenne tanker og følelser de har gjennom å la dem sette ord på det å være sint, bitter, såret, fornøyd, krenket osv. Bruken av røde og grønne tanker kan bidra til at barn ikke får satt ord på det de faktisk kjenner på. Barn mestrer dessuten ikke denne formen for språklig kategorisering.

I A-magasinets reportasje uttrykker Maria Otterstad (18) en frykt for at psykisk helse blir nok en ting unge skal mestre.

I reportasjen vises det også til et undervisningsopplegg, der konklusjonen er: «Men til slutt vinner de grønne tankene: Lytt til hjertet ditt, det kommer til å gå bra» Er det dette vi vil lære barna – at det alltid blir bra dersom de lar de riktige (grønne) tankene vinne?

Vi forstår ønsket om enkle løsninger på komplekse problemer, men denne metoden er en omvei heller enn en snarvei til å styrke barns psykiske helse.

Cecilie Dyrkorn Fodstad, førstelektor i norsk og Ingrid Bjørkøy, stipendiat i pedagogikk ved DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning)


Kunsten å være midlertidig ansatt

– Du velger ikke å bli kunstner for å bli fast ansatt, skriver Aftenposten torsdag 16. august. Dette gir inntrykk av at tilknytningsform kan velges fritt. Det er feil!

Bare 10,8 % av medlemmene i Norsk Skuespillerforbund er ansatt fast. Arbeidsmiljøloven sier at utgangspunktet skal være fast ansettelse, men gjør også unntak. Vi aksepterer dette, men samtidig opplever vi ofte at arbeidsgivere har kreative tolkninger av unntaksbestemmelsene. Midlertidige kontrakter avløser hverandre med overlapp. Ansettelsesforhold deles mellom flere arbeidsgivere, for å nevne noe.

Når skuespillere engasjeres som næringsdrivende, gjelder ikke arbeidsmiljøloven. Men den som gir noen arbeid, har plikt til å velge riktig tilknytningsform på bakgrunn av objektive kriterier. Når disse tilsier det, skal arbeidstageren ansettes!

Den harde konkurransen fører til at skuespillere kvier seg for å stille krav når de får tilbud om jobb. Derfor er vern mot arbeidsgivers kreative løsninger viktig for Norsk Skuespillerforbund.

Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund


Heimevernets evne til objektsikring

Aftenpostens oppslag 24. august hevder at Heimevernet selv mener egen evne til objektsikring er uendret siden 2011. Jeg vil gjerne nyansere dette.

Heimevernets evne til objektsikring er bedret siden 2011. Nasjonalt planverk for forsvaret av Norge er utarbeidet, og objektsikring er en del av dette. Øvelser og beredskapstester viser at Heimevernet er i stand til å besette de objektene vi er gitt i oppdrag å sikre, godt innenfor de tidsfrister som er satt.

Heimevernet har fått god effekt av de midlene vi har fått. Øving og trening er svært viktig, men operativ evne påvirkes av en rekke faktorer. Heimevernet fikk i 2017 og 2018 en betydelig tilførsel av materiell og ammunisjon til våre beredskapslagre. Denne satsingen er nok ikke like synlig som nye våpen og uniformer, men har vært helt nødvendig. Robust logistikk er helt avgjørende for en reell beredskap. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har i tillegg gjennomført omfattende vedlikehold av Heimevernets materiell.

Heimevernet har utfordringer, selv om mye går i riktig retning. Viktigst er vår egen evne til å trene og øve mest mulig effektivt, samt utfordringer med å rekruttere nok soldater fra hele landet.

Jeg er helt enig med min områdesjef, Paal Skullerud i at årlig trening er det som binder soldatene i Heimevernet sammen. Regelmessig samtrening gir lokal beredskap. Så skal jeg, mine distriktssjefer og mine områdesjefer fortsette å holde et tydelig operativt fokus for at Heimevernet skal være klar, overalt – alltid.

Eirik Kristoffersen, generalmajor, sjef for Heimevernet

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Psykisk helse
 3. Barn
 4. Heimevernet
 5. Sysselsetting
 6. Midlertidige ansettelser
 7. Teateret

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 5. mars

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 2. mars

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 27. februar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 26. februar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 24. februar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 25. februar