Debatt

Helleland bommer i sitt forsøk på forsvar og forklaring

«Vi vet selvfølgelig at en barnemister ikke skal kommentere enkeltsaker.» «Å bruke spalteplass på dette er derfor lite relevant.»

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forfatterne av debattinnleggene under er ikke fornøyd med barneminister Linda Hofstad Hellelands (bildet) forklaring på hvorfor hun avslo å kommentere kritikken av norsk barnevern i en BBC-dokumentar. Foto: Monica Strømdahl

Dette er saken:

  • Barneminister Linda Hofstad Helleland ble i et debattinnlegg kritisert for at hun ikke stilte i et kritisk BBC-program om norsk barnevern. I et påføgende svar begrunnet hun avgjørelsen.
  • De to debattinnleggene under er reaksjoner på hennes svar.

Debattinnlegg 1:

Vigdis Bunkholdt, Jona Hafdis Einarsson og Jan Storø :

Det handler ikke om en enkeltsak, men om politikk

Vi satte nylig spørsmålstegn ved statsråd Lina Hofstad Hellelands taushet da BBC laget en dokumentar om norsk barnevern. Ett av BBCs hovedpoeng var en påstand om at det offentlige Norge ikke ønsker å diskutere barnevernet åpent.

Fra venstre: Vigdis Bunkholdt, psykolog, Jona Hafdis Einarsson, leder, Norsk barnevernsamband, og Jan Storø, dosent, Oslo Met .

Helleland svarte oss 22. august. Hun gjennomgår barnevernets oppgaver og skriver at hun ikke kan kommentere enkeltsaker.

Vi har alle tre arbeidet i barnevernet et helt yrkesliv innen ulike forvaltningsnivåer. Vi vet meget godt hvordan arbeidsfordelingen i barnevernet er, og at statsråden ikke skal uttale seg i enkeltsaker. Å bruke spalteplass på dette er derfor en lite relevant reaksjon på våre påpekninger.

Vårt poeng var å peke på at departementet ikke burde latt en slik gyllen mulighet gå fra seg til å fortelle generelt om barnevernet. Dette er i tråd med de anbefalinger som direktoratet gir til kommunene i sin veileder «Gode råd om mediekontakt»: Unngå å svare «Ingen kommentar.» Kommunene oppfordres til å møte konkrete forespørsler om en sak med generell informasjon slik at kommunen kan du få ut viktig informasjon til offentligheten om det arbeidet som gjøres for å ivareta barns beste.

Helleland ønsker en arbeidsdeling der hun må få ro til å «sørge for et barnevern som er der for barna». Vi er redd vi ikke kan innfri dette. Det er et politisk ledelsesansvar å forklare hva feltet arbeider med, og forsvare det i den offentlige samtalen – altså å fronte norsk politikk om barnevernet, både nasjonalt og internasjonalt.

Debattinnlegg 2:

Linda Merete Skarnes, sosionom og barnevernsleder :

Hellelands fraser om barnevernet

De mest sårbare barna i Norge trenger en ledelse som fronter barnevernet. Dette blir stadig tydeligere.
Barne- og likestillingsminister Linda Helleland gir i Aftenposten den 22. august et slags svar på kritikken om at Regjeringen har vært fraværende i stormene rundt barnevernet, nå sist i forbindelse med en dokumentarrekke hos BBC. Helleland begrunner sin taushet med at det ikke er hennes oppgave å kommentere enkeltsaker.

Linda Merete Skarnes

Selvfølgelig skal en barneminister ikke kommentere enkeltsaker. Det er det sannsynligvis få som forventer. Derfor bommer Helleland i sitt forsøk på forsvar og forklaring.

Det som derimot forventes, er at hun på generelt grunnlag står opp for barnevernet, og at hun er en tydelig talsperson for de mest vanskeligstilte barnas rettigheter.

I stedet ramser hun i sitt innlegg opp barnevernets mandat og hva Regjeringen har gjort for å styrke feltet, som om det var en 17-mai tale. Dette blir et platt forsøk på å blidgjøre alle, både støttespillere og kritikere. Hele innlegget bærer preg av å forsøke å unngå kritikk.

Selvfølgeligheter og tomme ord er ikke det barnevernet trenger. Vi trenger en som tør å ta bladet fra munnen og våger å stå i stormen sammen med oss. Ikke for oss
barnevernsarbeideres skyld. Vi klarer oss. Vi er voksne. Men for de barna som trenger hjelpen vår. De har behov for et barnevern som har legitimitet og støtte, både i Regjeringen og blant folket. Og det kan barneministeren bidra til. Hvis hun vil.

Dette er debatten:

Les også

  1. Hvorfor svarer ikke norske politikere på BBCs spørsmål om barnevernet? | Bunkholdt, Einarsson og Storø

  2. Jeg skal sørge for et barnevern som er der for barna, ikke kommentere enkeltsaker | Linda Hofstad Helleland

  3. Kjære Tim Whewell, beskyttelse av barn er midt i hjertet av norsk kultur | Ben McPherson

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Debatt