I sosiale medier er alt et tastetrykk unna. Også fengselsstraff | Jens Johan Hjort

På vegne av landets advokater har jeg lyst til å komme med en oppfordring til all ungdom: Følg fem enkle råd, så slipper vi å ses i retten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi opplever stadig flere saker med unge mennesker som har delt intime bildereller filmer av en venn eller klassekamerat på sosiale medier. Delingen kom gjerne som et sjokk på offeret. Dommen kommer gjerne som et sjokk på gjerningspersonen.

Gjerninger som straffes med lovens strengeste reaksjon, nemlig fengselsopphold, oppleves også veldig opprørende å utføre. Slår du noen i hodet med et balltre, straffes du med fengsel. Men du vil aldri oppleve det, for du vil aldri ønske eller makte å utføre slaget. Å skade noen fysisk, gjør vondt også for den som utfører handlingen. De fleste av oss har en naturlig medfølelse som forhindrer slike handlinger – langt mer effektivt enn trusselen om fengselsstraff.

Den virkeligheten som fremstår i saker om billeddeling i våre rettssaker, forteller om en helt annen opplevelse. Å dele bilder eller filmer med seksuelt innhold, utløser ikke den samme medfølelsen. Handlingen oppleves ikke særlig opprørende. Bilder deles hele tiden. Personen på bildet er kanskje noen man kjenner, kanskje ikke, men han eller hun står uansett ikke foran deg.

Den som deler bildet, forstår nok at handlingen skader den som er avbildet eller filmet, men forståelsen er abstrakt. Og fristelsen stor. Jo mer du deler, desto mer vellykket er du i denne «lik og del»-kulturen. Men om det ikke føles særlig vondt å dele slike bilder og filmer, kan det gjøre svært vondt for den som blir delt. Derfor straffes det hardt, like hardt som voldshandlinger du ikke ville ha maktet å utføre, fordi det kan påføre offeret like stor skade.

Rettssakene om billeddeling oppleves ofte som et sjokk på gjerningspersonen. Eller rettere sagt; som flere sjokk. De får sjokk når de forstår at den 17 år gamle personen på bildet eller i filmen, vurderes som et barn etter straffeloven. De får sjokk når de forstår at de kanskje må i fengsel. De får sjokk når de forstår at dommen kan utelukke en rekke land og yrker for dem for all fremtid; at de aldri kan reise til USA, aldri kan jobbe med barn, aldri kan jobbe i helsesektoren. Og de får sjokk når de forstår hvor stor sorg, skam og smerte de har påført offeret.

På vegne av landets advokater har jeg lyst til å komme med en oppfordring til all ungdom: Følg fem enkle råd, så slipper vi å ses i retten:

1. Spør alltid før du deler. Dersom det oppstår konflikt om en film eller et bilde som er delt på sosiale medier, er den du som har delt bildet, som må bevise at samtykke er gitt. Og som må bevise at du ikke har spredt bildet eller filmen utover hva samtykket ble gitt for.

2. Ikke del andres bilder videre. Alle som deler en film eller et bilde uten samtykke, kan dømmes. Alle som deler, har et selvstendig ansvar.

3. Ikke drikk og del. Dømmekraften svekkes når vi drikker alkohol. Det som virker morsomt etter noen glass vin, er kanskje ikke like morsomt dagen derpå - men da er det gjerne for sent å stanse spredningen.

4. Tenk to ganger før du deler. En deling kan føles veldig udramatisk, men allikevel gjøre stor skade for personen som blir delt. Er du sikker på at du kan stå inne for det? Tror du personen på bildet, eller en dommer, ser det på samme måte?

5. Hvis du innehar eller deler seksualiserte filmer eller bilder, vær helt sikker på at det ikke gjelder noen under 18 år. Slikt innhold regnes som barnepornografi etter norsk lov. Så vel oppbevaring på mobil eller PC, som spredning i sosiale medier, slås ned på som alvorlige seksualforbrytelser mot barn – og kan straffes med fengsel i inntil 3 år. Samtykke fra den det gjelder, eller uvitenhet om vedkommendes alder, fritar nødvendigvis ikke.

Flere saker om deling av bilder på nett:

Les også

Jo, vi voksne må si: «Ikke send nakenbilder» | Anki Gerhardsen

Les også

Ansvaret ligger fullt og helt hos den som deler andres nakenbilder | Anne Merete Ansok

Les også

Nakenbildespredning gir risiko for krenkelse | Ann Jeanette Heitmann


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.