Oslo-skolen: Varsel om storviltjakt? | Else Leona McClimans

Byrådsleder Raymond Johansens gjentatte uttalelser om at han har full tillit til egen byråd, forstyrrer bildet av en betryggende behandling, skriver innleggsforfatteren.

Varslingshåndteringen på øverste nivå i Oslo fører neppe til at flere tør å varsle.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Lektorlagets medlemsundersøkelse frykter over halvparten negative reaksjoner om de kritiserer egen skole. Varslingshåndteringen på øverste nivå i Oslo fører neppe til at flere tør å varsle.

Else Leona McClimans

Vi må ha trygghet for objektiv behandling

Dramaet i Utdanningsetaten i Oslo er blitt svært personlig. Da er det avgjørende at alle aktører rundt bordet håndterer prosessen med tilstrekkelig profesjonell distanse.

Uavhengig av ideologi og oppfatning av hvordan Oslo-skolen styres, uavhengig av om man skulle ønske å felle Søgnen eller Thorkildsen, må vi ha trygghet for at alle varslingssaker håndteres objektivt og at alle parter i en slik sak får en mulighet til full kontradiksjon i saksbehandlingen.

Les også

Varslere mener byråd Thorkildsen krenker, skremmer og ydmyker ledere i Oslo-skolen

Klart nok på øverste hold?

Slik saken nå fremstår i mediene, understreker den mange av varslingsutvalgets hovedpoenger (NOU 2018:6): Det hjelper ikke hvor gode rutiner og systemer for varsling en arbeidsgiver har, om ikke øverste ledelse kan rutinene godt – og vokter sine ord vel i sakens innledende faser.

Øverste leder skal utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal også inneholde fremgangsmåten for behandling og oppfølgning av varsling. Har dette vært klart nok på øverste hold? I så fall kunne saken i sin innledende fase trolig vært mindre kaotisk sett fra utsiden.

Byrådslederens forstyrrende tillit

Å gjennomføre en faktaundersøkelse for å få et grunnlag for å vurdere saken, er vanligvis et første skritt i behandlingen av et varsel. Virksomhetens øverste leder har oftest også ansvaret for å sikre en betryggende behandling, med mindre varslingen gjelder lederen selv.

At byrådslederen har dette ansvaret i Oslo er uproblematisk. Det er i utgangspunktet også uproblematisk at han har dette ansvaret for varslingen fra lederne i utdanningsetaten. Det som forstyrrer bildet er byrådslederens gjentatte uttalelser om at han har full tillit til egen byråd – som varselet er rettet mot.

Les også

Byrådsleder Raymond Johansen sier han har full tillit til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, og at hun ikke permitteres mens varselet behandles.

Klokere

Det hadde vært klokere å si: «Jeg har som utgangspunkt tillit til min byråd, og jeg vil revurdere om jeg fortsatt har tillit til henne etter at jeg har iverksatt den faktaundersøkelsen varslingen utløser».

Da hadde han slått fast at hun har ansvaret for politikkutformingen og -utøvelsen i Oslo-skolen. Om ordet «tillit» hadde vært utelatt, ville det ikke blitt sådd tvil om hans habilitet til å håndtere varslingen fra lederne i Utdanningsetaten med den grundighet og seriøsitet en slik varsling krever.

Smitteeffekt

Oslo kommune er en av Norges største arbeidsgivere. Hvordan varslinger håndteres på toppnivå i Oslo har både symbol- og smitteeffekt for tusenvis av lærere og kommuneansatte i Oslo, ja i hele landet.

De siste dagene synliggjør at varslingsutvalgets forslag til opplærings- og kommunikasjonstiltak om varsling er helt avgjørende for god håndtering av varsling.

  • Les også: