Debatt

KrF har opplagt mye å hente til venstre for seg | Sigrun Gjerløw Aasland

  • Sigrun Gjerløw Aasland
    Fagsjef, Tankesmien Agenda
KrF og Ap har stått sammen om en rekke saker, skriver innleggsforfatteren. Her Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og KrF-leder Knut Arild Hareide.

På en rekke områder i realpolitikken som dag for dag vedtas på Stortinget, står KrF lenger unna høyresiden enn mange tror.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er dramatikk omkring linjevalget Knut Arild Hareide har varslet i løpet av høsten. Overdrevent kanskje, for det er jo ikke evig troskap det er snakk om. Mange følelser er i sving når KrF skal velge om de vil gå inn i regjering med de blåblå eller gå for et alternativ i sentrum-venstre. Men er det mest fakta eller følelser i disse motsetningene?

Kanskje fremst av KrFs hjertesaker er barn og oppvekst. Venstresiden assosieres av enkelte med oppløsning av kristne verdier og kjernefamilien. Men i spørsmål om barnefamilienes økonomi, skole og oppvekst finner KrF oftere meningsfeller til venstre for seg enn til høyre.

Les også

KrF kan bli i opposisjon helt frem til 2021-valget

Nasjonal lærernorm

I statsbudsjettet for 2018 fikk KrF gjennomslag for nasjonal lærernorm, etter at det ble klart at det uansett var flertall på Stortinget for en slik norm med partiene til venstre for KrF. I vår gikk Regjeringen på nederlag i Stortinget i spørsmål om regulering av innleie i arbeidslivet. Flertallet besto blant annet av Arbeiderpartiet og KrF.

Les også

Aftenposten mener: Lærernormen treffer dårlig

KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten omtalte grepet som et viktig familiepolitisk virkemiddel: «norske familier skal sikres rett til sikker inntekt», sa han til VG. Ap og KrF har også felles mål om opprydding av mål og rapportering i skolen.

KrF kan sikre kontantstøtten

Kontantstøtten har vært en kile mellom KrF og Arbeiderpartiet. Men også i Høyre er det sterke krefter som ønsker å avvikle ordningen ettersom stadig flere har pekt på at den kan stå i veien for arbeidsdeltagelse og integrering. Mye tyder uansett på at KrF har en sterk nok forhandlingsposisjon til å sikre en eller annen form for kontantstøtte. Den overlevde åtte år med rødgrønn flertallsregjering.

Les også

KrF inn i regjering? Nei takk! | Simen Bondevik

I andre viktige saker for KrF, som for eksempel felles ekteskapslov, sa både Høyre og Ap et tydelig ja – og en omkamp på denne saken er politisk umulig. I alkoholpolitikken og i spørsmål om søndagsåpne butikker står kirken og arbeiderbevegelsen sammen om en mer restriktiv politikk enn regjeringspartiene.

Klima og innvandring

I klimaspørsmål synes mange i KrF at Arbeiderpartiet ikke går langt nok. Ifølge stemmegivningsanalyser som Holderdeord.no utførte for Tankesmien Agenda i 2016, stemte likevel Arbeiderpartiet og KrF likt i to tredjedeler av sakene på klima og miljø i løpet av de tre første årene av forrige stortingsperiode, dersom vi ser bort fra budsjettsaker. I budsjettet var KrF forpliktet gjennom samarbeidsavtalen til å støtte Regjeringen. Aller lengst unna ligger Fremskrittspartiet.

Les også

KrF bør gi regjeringsforhandlinger en sjanse | Jonas Andersen Sayed

På innvandringsfeltet vil KrF i enkeltsaker plassere seg til venstre for både Høyre og Arbeiderpartiet. I forrige stortingsperiode var stemmelikheten på innvandringsfeltet de tre første årene 62 prosent mellom Ap, Venstre og KrF, igjen dersom vi tar bort budsjettsaker. Den største avstanden i innvandrings- og integreringsspørsmål er mellom KrF og Frp.

Følelser har en naturlig plass i politikk. Men når sakene telles opp én for én, har KrF opplagt mye å hente til venstre for seg. Fornuft, ikke følelser, er ofte å foretrekke i samarbeid som handler om å oppnå politiske resultater.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Arbeiderpartiet (Ap)
  3. Verdidebatt
  4. Knut Arild Hareide
  5. Tankesmien Agenda