Debatt

Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

  • Haakon Cederkvist
    Barnevernpedagog, Enhetsleder Lierfoss ungdoms- og familiesenter, Bufetat region øst
Linda Hofstad Helleland (H) overtok som barne- og likestillingsminister etter Solveig Horne (Frp). En av hennes oppgaver blir å sikre at institusjonene fungerer godt for barn, unge og deres familier.

Kvaliteten i statlige barnevernsinstitusjoner har aldri vært bedre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg leser med interesse og undring kronikken av Jan Storø og Vigdis Bunkholdt i Aftenposten 27. februar. De tar feil når de påstår at fagutviklingen i institusjonsbarnevernet har stoppet opp.

Bufetat har de siste årene gjennomført et av de største kompetanseløftene i barnevernsinstitusjonenes historie.

Jeg har arbeidet i barnevernsinstitusjoner i over 30 år og deler ikke deres vurderinger av konsekvensene av politikken som har styrt norsk barnevern over lengre tid.

Storø og Bunkholdt har lang erfaring i akademisk barnevern, men kanskje ikke innsikt i dagens operative barnevern?

Bufetat har utviklet kunnskapsbaserte institusjoner. Vi har differensiert dem for å bedre møte barn og unges behov for omsorg og behandling, skriver Haakon Cederkvist.

Min erfaring er at Bufetat målrettet utvikler kunnskapsbaserte institusjoner. Vi har differensiert institusjonene for å bedre møte barn og unges behov for omsorg og behandling. Ungdoms deltagelse står sterkt, og vi er opptatt av å innhente barn og unges erfaringer med å bo på institusjon.

Opplæring i traumebevist omsorg

Nærmere tusen medarbeidere i Bufetat region øst har gjennomført opplæring i traumebevist omsorg. I tillegg har vi etablert en egen psykologenhet som bistår med veiledning til behandlingstiltak for barna vi skal hjelpe.

Vi samarbeider tett med skole- og helsetjenesten og gjennomfører opplæring i trygghet og sikkerhet i alle Bufetats institusjoner. Som resultat ser vi blant annet stor reduksjon i tvangsbruk og vi opplever økt deltagelse fra ungdommene.

85 prosent føler seg trygge

Dette er fag- og kompetanseutvikling som nytter! Eksempelvis er forskjellen i ungdoms opplevelse av trygghet i akuttinstitusjoner før og nå. Ifølge vår siste brukerundersøkelse sier 85 prosent at de føler seg trygge i institusjon og fosterhjem.

Min erfaring er at mange unge bor i velfungerende institusjoner. Institusjoner som tilbyr virkningsfulle tiltak og som involverer ungdom og deres familier.

Storø og Bunkholdt er hjertelig velkommen på besøk, så skal jeg vise hvordan barnevernsinstitusjoner drives i 2018.


Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Ungdom
  3. Fosterhjem
  4. Bufetat
  5. Barnevern