Debatt

Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 • Haakon Cederkvist
  Barnevernpedagog, Enhetsleder Lierfoss ungdoms- og familiesenter, Bufetat region øst

Linda Hofstad Helleland (H) overtok som barne- og likestillingsminister etter Solveig Horne (Frp). En av hennes oppgaver blir å sikre at institusjonene fungerer godt for barn, unge og deres familier. Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kvaliteten i statlige barnevernsinstitusjoner har aldri vært bedre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg leser med interesse og undring kronikken av Jan Storø og Vigdis Bunkholdt i Aftenposten 27. februar. De tar feil når de påstår at fagutviklingen i institusjonsbarnevernet har stoppet opp.

Bufetat har de siste årene gjennomført et av de største kompetanseløftene i barnevernsinstitusjonenes historie.

Jeg har arbeidet i barnevernsinstitusjoner i over 30 år og deler ikke deres vurderinger av konsekvensene av politikken som har styrt norsk barnevern over lengre tid.

Storø og Bunkholdt har lang erfaring i akademisk barnevern, men kanskje ikke innsikt i dagens operative barnevern?

Bufetat har utviklet kunnskapsbaserte institusjoner. Vi har differensiert dem for å bedre møte barn og unges behov for omsorg og behandling, skriver Haakon Cederkvist. Privat

Min erfaring er at Bufetat målrettet utvikler kunnskapsbaserte institusjoner. Vi har differensiert institusjonene for å bedre møte barn og unges behov for omsorg og behandling. Ungdoms deltagelse står sterkt, og vi er opptatt av å innhente barn og unges erfaringer med å bo på institusjon.

Opplæring i traumebevist omsorg

Nærmere tusen medarbeidere i Bufetat region øst har gjennomført opplæring i traumebevist omsorg. I tillegg har vi etablert en egen psykologenhet som bistår med veiledning til behandlingstiltak for barna vi skal hjelpe.

Vi samarbeider tett med skole- og helsetjenesten og gjennomfører opplæring i trygghet og sikkerhet i alle Bufetats institusjoner. Som resultat ser vi blant annet stor reduksjon i tvangsbruk og vi opplever økt deltagelse fra ungdommene.

85 prosent føler seg trygge

Dette er fag- og kompetanseutvikling som nytter! Eksempelvis er forskjellen i ungdoms opplevelse av trygghet i akuttinstitusjoner før og nå. Ifølge vår siste brukerundersøkelse sier 85 prosent at de føler seg trygge i institusjon og fosterhjem.

Min erfaring er at mange unge bor i velfungerende institusjoner. Institusjoner som tilbyr virkningsfulle tiltak og som involverer ungdom og deres familier.

Storø og Bunkholdt er hjertelig velkommen på besøk, så skal jeg vise hvordan barnevernsinstitusjoner drives i 2018.


Les mer om

 1. Vold mot barn
 2. Ungdom
 3. Fosterhjem
 4. Bufetat
 5. Barnevern

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 5. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av