Debatt

Kulturministeren bør gjøre ordningen med utstillingshonorar permanent | Øverland, Tørdal og Pedersen

 • Hanne Øverland, styreleder Norske Kunsthåndverkere, Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere og Svein Ingvoll Pedersen, daglig leder Nordnorsk kunstnersenter
Kjell Varvins utstilling «Fri geometri – Ustabile variabler» i Kunstnernes Hus i 2017 var en del av pilotprosjektet for utstillingshonorar.

Får vi snart slutt på gratisarbeidet?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tenk deg at du ser en kunstutstilling med verk av norske kunstnere. Du får visuelle inntrykk som er med deg kanskje resten av dagen, uken, måneden. Du kjøper kanskje en kaffe i kafeen – ikke noe mer. Visste du at det er stor sannsynlighet for at alle som jobber på visningsstedet, har fått betalt for å gi deg denne opplevelsen – bortsett fra kunstneren?

Normen i arbeidslivet er lønn for jobben du gjør. Slik er det ikke i det visuelle kunstfeltet.

Hanne Øverland

Ofte må kunstnere – selv de anerkjente og etablerte – si nei til utstillingsoppdrag, fordi det er umulig å finansiere produksjonen av utstillingen.

Normen er ikke blitt slik fordi visningsstedene ikke ønsker å betale kunstnerne. Det skyldes stramme økonomiske rammer kombinert med mange krav fra bevilgende myndigheter: økte besøkstall, flere publikumsrettede aktiviteter, formidling spesielt rettet mot barn og unge, økt internasjonalisering og økte krav til egeninntjening, for å nevne noen.

 • Knut Olav Åmås: Kunstnere fortjener større respekt

Utprøving av ordning med utstillingshonorar

– Mange av kunstnerne utfører gratisarbeid, og det vil vi ha en slutt på, uttalte daværende kulturminister Thorhild Widvey da hun lanserte et statlig pilotprosjekt for utstillingshonorar i 2014. Prøveprosjektet inkluderte først fire statsstøttede visningssteder, siden har antallet økt. Nå omfatter prosjektet 24 visningssteder og har et samlet budsjett på seks millioner kroner.

Hanne Øverland

Tanken er at utstillingshonorar etableres som en norm i feltet. Ringvirkningene synes allerede; blant annet har Bergen kommune gått inn for en regional pilot for utstillingshonorar.

Det høres rart ut, men for mange kunstnere i pilotordningen er det en ny erfaring å få betalt for arbeid med utstillinger.

Visningsstedene setter svært stor pris på å kunne betale kunstnerne. Mange sier det skaper et mer normalt og likeverdig samarbeidsforhold mellom kunstner og utstillingssted. Tilbakemeldingene er tydelige på at bevilgningen må oppskaleres betydelig for at honorar skal reflektere faktisk arbeidsinnsats.

Svein Ingvoll Pedersen

Skjebnetime

Helt siden kunstneraksjonen på 70-tallet har norske kunstnere forsøkt å få gehør kravet om lønn for arbeid. Reformen for utstillingshonorar kan rette opp i alvorlige strukturelle skjevheter. Rettferdighetsaspektet ved den gjør også at hele det politiske spekteret kan stille seg bak. Fremskrittspartiets Ib Thomsen uttalte fra Stortingets talerstol i 2012: «Man må faktisk få betalt for jobben man gjør som kunstner. For meg er det en selvfølge.»

Billedkunstnerne hadde en gjennomsnittlig inntekt på 89.000 kroner i året fra kunstnervirksomheten og mistet 11 prosent av inntekten sin i perioden, ifølge Dagbladet.

Den tverrpolitiske enigheten som ga grunnlag for pilotprosjektet for utstillingshonorar, gir en unik politisk plattform for å bedre arbeids- og lønnsvilkårene for visuelle kunstnere. Kulturministeren bør benytte anledningen til å sørge for at reformen blir en realitet. Oppskriften er følgende:

Gjør ordningen med utstillingshonorar permanent, la den omfatte samtlige visningssteder med statlig driftsstøtte, og se til at samlet bevilgning står i forhold til kunstnernes arbeidsinnsats.

En lengre versjon av denne artikkelen er publisert på nettsiden til Norske kunsthåndverkere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Beryktet telefonsamtale kan vikle Donald Trump inn i enda mer trøbbel

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5