Debatt

Bly i viltkjøtt er ingen bløff selv når mengdene er små | Helle Knutsen

  • Helle Knutsen
De fleste norske jegere bruker fortsatt blyholdig ammunisjon når de jakter hjortevilt som elg, hjort og rådyr og villrein, skriver Helle Knutsen.

La oss forklare hvorfor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Denne uken presenterte Mattilsynet analyseresultater av elgkjøttdeig-prøver fra 27 utsalgssteder og butikker i Sør-Norge. I prøvene er det funnet opp til 35 milligram bly per kilo kjøtt.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderte i 2013 i en risikovurdering for Mattilsynet at det er helserisiko forbundet med å spise viltkjøtt med rester av blyholdig ammunisjon ofte.

Fra jegerhold får vi høre at vi overdriver når vi påpeker risikoen ved å spise viltkjøtt med blyrester fra ammunisjon.

Svaret vårt er at bly er ingen bløff uansett mengde og form. La oss forklare hvorfor.

De fleste norske jegere bruker fortsatt blyholdig ammunisjon når de jakter hjortevilt som elg, hjort og rådyr og villrein. Til jakt på hjortevilt skal det brukes ekspanderende kuler. Når blykulen går inn i dyret avgir den en sky av bly ut i kjøttet.

Det betyr ikke at hele dyret blir fullt av bly, men det betyr at kjøttet rundt skuddkanalen blir forurenset. Når folk spiser slikt forurensede kjøtt får de i seg bly.

Helserisiko

De som ofte spiser hjorteviltkjøtt fra dyr skutt med blyholdig ammunisjon har litt mer bly i blodet enn andre.

Storspiserne har ikke så mye bly i blodet at det gir akutt helseskade, men langtidseffekter som økt blodtrykk og nyreskade i voksne og redusert IQ i barn kan ikke utelukkes.

Livsmedelsverket, det vil si mattilsynet i Sverige, har også funnet at de som spiser viltkjøtt ofte har mer bly i blodet.

Det er enkelt å redusere risikoen. For å unngå å få i seg bly gjennom viltkjøttet, kan man kan bruke blyfri ammunisjon eller ammunisjon som avgir lite bly (enkelte typer av loddede kuler) og samtidig fjerne nok kjøtt rundt skuddkanalen. Mattilsynet anbefaler å fjerne alt skadet vev og 10 cm ekstra.

Bly er giftig

Bly er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen hos mennesker og dyr. Internasjonale ekspertorganer har de siste årene revurdert bly i lys av ny kunnskap. De gamle tolerable inntakene for bly har blitt fjernet, og det er ikke lenger fastsatt en nedre grense for helseeffekter av bly.

Blyinntaket til nordmenn og europeere er, selv uten bly fra viltkjøtt, i en størrelsesorden der det er økt risiko for helseskader. Det betyr at selv «litt bly» er ikke greit.

Noen jegere hevder at metallisk bly fra ammunisjon ikke tas opp i kroppen. Det er ikke riktig.

Når blyet kan måles i blodet, betyr det at kroppen har tatt det opp, uavhengig om blyet som var i maten var ionisk eller metallisk bly.

Myndighetene jobber med å få ned blymengdene som befolkningen utsettes for. I motsetning til mange andre kilder, er det veldig enkelt å unngå bly i viltkjøtt.

Få også med deg disse sakene:

Debattinnlegg:

Les også

En bitte liten blyspiss på et par gram skal altså kunne forgifte et helt dyr på opp mot 600 kilo?

Nyhetssak:

Les også

Mattilsynet advarer mot bly i viltkjøtt

Debattinnlegg:

Les også

  1. Blyhagl utgjør en helserisiko

Les mer om

  1. Debatt
  2. Mattilsynet
  3. Blyhagl
  4. Jakt