Debatt

Kulturministeren bør anerkjenne idrettens likestillingsarbeid

 • Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident Norges idrettsforbund
 • Marit Wiig,
  president Norges Golfforbund
 • May Bente Eriksen, leder Finnmark idrettskrets
Idrettsstyret 2015-2019 har en 50/50-kjønnsfordeling blant valgte medlemmer.

Norsk idrett var tidlig ute med kjønnskvotering og er en av verdens mest likestilte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kulturministeren sier i Aftenposten 8. august at hun er lei av at idretten blir styrt av menn, og at de fleste posisjoner i Norge og internasjonalt besettes av «Gutteklubben Grei». Som kvinnelige ledere i norsk idrett kjenner vi oss ikke igjen i denne beskrivelsen.
Historisk har idretten vært en mannsdominert arena, men fra 60-tallet og utover har kvinner i stor grad kommet mer på banen. I dag er kjønnsbalansen i norsk idrett totalt sett 40 prosent kvinner og 60 prosent menn i styrende organer.

Idretten i Norge var tidlig ute med kjønnskvotering, som kom inn i Norges idrettsforbund lov i 1990. I dag er kravet at begge kjønn skal være representert, og med minimum to av hvert kjønn om det er fire eller flere. Dette har hatt effekt, og blir internasjonalt pekt på som en grunn til at norsk idrett er en av de mest likestilte i verden.

God kjønnsbalanse

Idrettsstyret har i dag 50/50-fordeling blant valgte medlemmer. Kvinner i norsk idrett er representert med 41 prosent av styremedlemmene i særforbundene og 48 prosent i idrettskretsene. Dette er et resultat av systematisk jobbing over mange tiår, og innebærer at alle styrebeslutninger i norsk idrett fattes av et kollegium med god kjønnsbalanse.

Les også

Kulturministeren refser norsk idrett: - Det er pinlig for Norge!

Det er høyere andel kvinner i styrer i særforbund/idrettskretser (41 og 48 prosent) enn det er kvinner i norske kommunestyrer (39 prosent). Det er høyere andel kvinnelige toppledere i idrettskretsene (29 prosent) enn kvinnelige ordførere (28 prosent).

Internasjonalt har Den internasjonale olympiske komité (IOC) satt kjønnsbalanse på kartet ved reformarbeidet Agenda 2020. De siste seks årene er 39 prosent av innvalgte IOC-medlemmer kvinner, i IOC-kommisjonene er det nå 33 prosent kvinner. Det er vedtatt en kjønnsbalanse på 50/50 i fremtidige OL, og det olympiske charteret er blitt enda tydeligere på likestilling. Disse strukturelle endringene vil tvinge frem bedre kjønnsbalanse i internasjonal idrett, og her har vi en betydelig vei å gå.

Langsiktig likestillingsarbeid

Det er viktig for oss å ha en kulturminister som er opptatt av likestilling i idretten. Vi jobber systematisk for å legge til rette for at flere kvinner vil ha karrièrer som idrettsledere. Linda Hofstad Helleland understreker hvor viktig det er at Erna Solberg heier på henne. På samme måte ønsker vi en kulturminister som anerkjenner de fremskritt som er gjort, og som heier på det langsiktige likestillingsarbeidet som gjøres i norsk idrett.

Her kan du lese en rapport om likestilling og mangfold i norsk idrett.

Les mer om

 1. IOC
 2. Linda Hofstad Helleland
 3. Likestilling
 4. Kjønnskvotering
 5. Kvinner
 6. Idrettspolitikk
 7. Norges Idrettsforbund