Vi må utdanne lærerne barna trenger | Bjørn Haugstad

I dag går altfor mange norske elever ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok, derfor er det på tide å gjøre noen grep i skolen, skriver Haugstad.

Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis og mer kunnskap om hva som virker i klasserommet. Den søker å møte behovet i skolen og er basert på erfaringer nasjonalt og internasjonalt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er enig med Jon Bakke når han i Aftenposten 17.8 skriver at en god lærer må kjenne faget og hvordan det skal formidles, vite hvordan klassen best kan formes og ledes og ha god kontakt med elevene.

Les rektor Bakkes hjertesukk:

Les også

Stopp den vedtatte lærerutdanningen før den ødelegger skolen | Jon E. Bakke

Derfor skal pedagogikk, fag, praksis og fagdidaktikk integreres gjennom hele utdanningen, så lærerne vil være enda bedre rustet til å håndtere undervisningssituasjonen.

Utdanningen vil også bli forsterket gjennom en lengre praksisperiode der relasjonskompetanse er en viktig del.

Lærere som har tatt grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7 skal ha inngående kunnskap om begynneropplæring og kunne sette inn innsats tidlig der det er nødvendig.

Gode erfaringer fra Tromsø

Studenter som tar lærerutdanning for trinn 5–10 får mulighet til å fordype seg enda mer enn før i fagene de skal undervise i.

Forskning viser at lærerens faglige fordypning er av stor betydning for hvor mye elevene lærer på skolen.

I dag går altfor mange norske elever ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok, derfor er det på tide å gjøre noen grep i skolen.

Les om de gode erfaringene fra Nord-Norge:

Les også

Syv grunner til optimisme for norsk lærerutdanning | Wenche Jakobsen

Når Bakke skriver at den nye lærerutdanningen ødelegger skolen, så forundrer det meg. Vi har hatt en pilot på den femårige lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø, og erfaringene derfra er at masterne er populære blant skoleeiere og skoleledere i nord. Dessuten er Bakke noen år for sent ute med å advare mot at allmennlærerutdanningen forsvinner. Endringen fra allmennlærerutdanning til differensiert grunnskolelærerutdanning ble lansert i 2009 – av forrige regjering. Sant å si trodde jeg også vi var ferdige med å tviholde på tanken om at alt var så mye bedre før. Vi må våge å gå et steg videre om vi skal henge med i tiden og utdanne de lærerne barna våre trenger.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Dette mener partiene om skolen før høstens stortingsvalg: