Debatt

140 Oslo-lærere ønsker en konstruktiv debatt velkommen

 • Anette Sandvær
 • Anne Dean
 • Hemming Johnsen
 • Siri Otterbeck

Vi ser daglig elever som trenger tilrettelegging vi ikke gis anledning til å tilby dem, skriver artikkelforfatterne.

Det er mye bra i Oslo-skolen, bare ikke så ensidig bra som de 140 rektorene vil ha det til.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi skriver på vegne av 140 lærere på 52 skoler i Oslo. Dessverre oppleves det ikke som enkelt for lærere i Oslo å delta i den offentlige debatten. Mange fant det lettere å bidra hvis navnet ikke sto på trykk.

Vi håper vi etterhvert får en debatt som alle kan delta i uten å bekymre seg for konsekvenser. Aftenposten har fått en oversikt over alle navnene.

140 av Oslo-skolens rektorer undertegnet 18. november et debattinnlegg i Aftenposten.

Det tegnes et bilde av en Oslo-skole hvor alle er fornøyd, både ansatte, elever og foreldre. Rektorene stiller seg uforstående til kritikken som fremkommer i mediene.

I pressemeldingen som fulgte innlegget, inviterer rektorene til en bredere og mer redelig debatt. Det er tankevekkende at rektorene da blankt avviser andres beskrivelser.

Vi er mange lærere som ønsker å nyansere bildet av Oslo-skolen og bidra med noen av våre erfaringer fra klasserommet.

Det er mye bra i Oslo-skolen, bare ikke så ensidig bra som de 140 rektorene vil ha det til.

Rektorene bagatelliserer

La oss ta for oss kartleggingsprøvene som skal fange opp våre svakeste elever.

Det har vært grundig dokumentert at det har foregått øving til kartleggingsprøver på mange skoler. Når vi får vite at dette skjer, stikk i strid med hensikten, må det ryddes opp.

Uansett hvor mange skoler eller klasser det gjelder, er dette alvorlig og kan ikke bagatelliseres. Vi mener rektorene gjør nettopp det.

Gode resultater på kartleggingsprøvene har vært obligatorisk styringsparameter i skolenes planer i svært mange år. Det har ikke vært mulighet for å velge dem bort før nå. Fra 2016 vil disse prøveresultatene bli fjernet fra planene.

Dette kommer etter at kraftig og svært godt dokumentert kritikk er blitt lagt frem. Denne kritikken kaller rektorene hets.

Vi bekymrer oss for om elevene får det de har krav på og behov for

Vår lojalitet ligger hos elevene. Vi bekymrer oss for om elevene får det de har krav på og behov for. Vi ser daglig elever som trenger tilrettelegging vi ikke gis anledning til å tilby dem. Dette til tross for at rektorene i sitt innlegg sier at vi lærere har kunnskapen om hva den enkelte elev mestrer, og at vi er i stand til å sette inn gode og riktige tiltak.

Vi opplever at styringssystemet og de økonomiske rammene gjør det viktigere å få de faglig svake elevene til å fremstå faglig sterkere, fremfor å faktisk å gjøre dem faglig sterkere.

Les også:

Les også

Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver

Det er riktig at elevene i Oslo har gode resultater på mange prøver, men skolen har et langt bredere samfunnsmandat enn å fremskaffe gode prøveresultater. Resultatene som rektorene fremhever, omfatter bare en liten del av hva elevene lærer og hvilke ferdigheter de trenger for å kunne klare seg videre i livet.

Vi er bekymret for at jaget etter gode resultater på snevre tester i det lange løp ikke gagner elevene.

Vi ser at dette jaget påvirker skolens utvikling som helhet. Dette må også vi som lærere kunne være med på å diskutere, både på skolenivå og i den offentlige debatten.

Flere bekymrer seg

Vi opplever ikke kritikken som er kommet frem som hets, vi oppfatter den heller som konstruktive innspill i debatten rundt utviklingen av Oslo-skolen.

Vi opplever ikke at foreldre, medier eller andre sår tvil om læreres dømmekraft. Tvert imot opplever vi at flere og flere foresatte og andre utenfor skolen bekymrer seg for forhold i Oslo-skolen som vi lærere også ser.

Vi jobber i et styringssystem som i større og større grad fratar oss muligheten til å bruke nettopp vår integritet og dømmekraft.

Kom gjerne og se vår skolehverdag. Vi som daglig jobber i klasserommet, hilser en åpen debatt velkommen.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les rektorenes innlegg her:

Les også

«Vi er luta lei av å bli mistrodd, beskyldt for juks og for å svikte de svakeste»

Hvilken kunnskap bygger oslorektorene sin avvisning av kritikk på? spør pedagogikkprofessor Cecilie R. Haugen og Tine A. Hestbek, dosent i pedagogikk:

 1. Les også

  140 rektorer «slår ring om Osloskolen». Det er en tynn tillitserklæring

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  I det stille vrakes en av de viktigste suksessfaktorene i Osloskolen

 2. DEBATT

  Lærernormen er en seier for norsk skole | Hans Fredrik Grøvan

 3. DEBATT

  Demokratiundervisning er ikke sensur. Kritikk er ikke å sparke nedover.

 4. OSLOBY

  Det er forbudt å øve til kartleggingsprøver. Bryter denne skolen forbudet?

 5. DEBATT

  Mobbeombudet inn i Ulsrud-debatten: Skjerpet aktivitetsplikt knebler ikke ytringsfriheten

 6. DEBATT

  Hvorfor skal jeg oppfordre mine elever til å ytre seg i det offentlige rom, når det preges av hets, uthenging og latterliggjøring?