Debatt

Kort sagt, onsdag 26. april

Kirke og sex og elitistisk forskning. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misjonssamband og sex

«Hva skal vi med en kirke som begrunner sin etikk ut fra hva folk flest gjør?» spør Espen Ottosen (informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband) 9. april.

Slike holdninger skaper tomme kirkebenker, da kirken skal være for folket. I bunn og grunn handler Ottosens kommentar om sex når et par begår en såkalt synd, utenfor Den Norske Kirkens ekteskapelige rammer.
Med et snevert og lite orientert syn skriver han videre med en eim av svovel i sin penn: «Dessuten er det gode grunner for å hevde at samboerskapets popularitet faktisk skyldes avkristning.»

Ottosen bør ta lærdom av de 30 prestestudentene han refererer til og huske hvordan verdenshistorien har sekularisert kristendommen.
Som informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, bør Ottosen tenke seg om før han dømmer og stigmatiserer sin neste.

Karine Folgen, Oslo


Elitisme innen forskning

I Aftenposten 23. februar kritiserer Stig Frøland oss for å fremme et for elitistisk forskningspolitisk syn – og hevder at dette vil gå på bekostning av Universitetet i Oslos målsetting om å være et breddeuniversitet. Det synes for oss underlig at man klarer dette innen idrett, men at det skulle være umulig innen forskning. Legger vi forholdene godt til rette for at «eliten» kan blomstre, så vil den også «dra med seg» bredden. Alle har nytte av å være i kontakt med fremragende forskningsmiljøer.

Frøland er redd for at det å fremme toppforskningen vil gjøre universitetet mer motedrevet og ha «en fossiliserende effekt på forskningsprofilen ved UiO og hindre utvikling av nye og viktige forskningsområder».

Vi vil selvfølgelig argumentere imot en sterk tematisk prioritering med fokus på enkelte «moteretninger». Men styrker vi de solide forskningsmiljøene som publiserer regelmessig i de beste fagtidsskriftene, er vi sikre på at det vil fremme dynamikk og utvikling innen og mellom fagene; det er jo det som skal til for å ligge på forskningsfronten over tid. Et av de viktigste målene for forskningspolitikken bør nettopp være at norske forskere kan delta i denne dynamikken.

Nils Chr. Stenseth, professor i biologi og senterleder ved UiO
Aksel Braanen Sterri, stipendiat i filosofi ved UiO


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skam
  3. Reklame
  4. Medier og reklame
  5. Den norske kirke
  6. Forskning og vitenskap