Debatt

Nye muligheter for samarbeid mellom Kina og Norge | Wang Min

  • Wang Min
    Kinas ambassadør til Norge
Hvert femte år møtes Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) til nasjonalkongress i Folkets store hall i Beijing hvor retningen for politikken fremover besluttes. Her fra 24. oktober, avslutningsdagen for den 19. kongressen.

Kina vil ikke stenge døren for verden, vi vil bare bli mer og mer åpne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Hvert femte år møtes Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) til nasjonalkongress i Folkets store hall i Beijing hvor retningen for politikken fremover besluttes. Her fra 24. oktober, avslutningsdagen for den 19. kongressen.
Hvert femte år møtes Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) til nasjonalkongress i Folkets store hall i Beijing hvor retningen for politikken fremover besluttes. Her fra 24. oktober, avslutningsdagen for den 19. kongressen.
Wang Min, Kinas ambassadør til Norge

Fra den 18. til den 24. oktober ble den 19. nasjonalkongressen av Kinas kommunistparti avholdt i Beijing. Den fikk stor oppmerksomhet fra mange land i verden, inkludert Norge.

96 tusen milliarder kroner

De siste fem årene har Kina møtt utfordringene rundt kompliserte internasjonale og nasjonale realiteter ved å være en pioner som har åpnet opp for resten av verden, samtidig som landet har gjennomført reformer og sosialistisk modernisering av historisk betydning.

Økonomien har holdt en middels til høy vekst, og Kina er blitt en ledende økonomisk stormakt. Med et bruttonasjonalprodukt på 80 tusen milliarder yuan – 96 tusen milliarder kroner – har Kina holdt på sin posisjon som verdens nest største økonomi samtidig som landet har bidratt til mer enn 30 prosent av den globale økonomiske veksten.


Les også:

Therese Solliens kommentar: Arveprinsen Xi Jinping


Store gjennombrudd og dype reformer

Vi har gjort store gjennombrudd ved å gjennomføre dype reformer, og takket være mer enn 1500 reformtiltak har vi sikret gjennombrudd på sentrale områder.

Vi har gjort store fremskritt når det gjelder demokratibygging og lovverk, og også innen kultur.

Vi har hele tiden forbedret folkets levestandard, og mer enn 60 millioner mennesker er blitt løftet ut av fattigdom.

Kina har også tatt en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet rundt klimaendringer, og er blitt en viktig deltager, bidragsyter og fanebærer i den globale kampen for økologisk sivilisasjon.

Sammen med andre land har Kina fremmet det såkalte Belt and Road-initiativet, vi organiserte G20-toppmøtet i Hangzhou i 2016, vi har jobbet for å utvikle et samfunn der mennesker i fremtiden kan leve i fellesskap og vi har gitt store nye bidrag til global fred og utvikling.

Sosialisme med kinesiske særtrekk

Gjennom tiår med hardt arbeid har sosialisme med kinesiske særtrekk gått inn i en ny tidsalder. Den grunnleggende motsetningen i det kinesiske samfunnet har endret seg.

I dag står vi foran en motsetning mellom ubalansert og inadekvat utvikling og folkets stadig økende behov for et bedre liv. Samtidig som vi bygger på eksisterende tiltak for å sikre bærekraftig utvikling, må vi bruke enda mer energi på å ta tak i utviklingens ubalanse og tilkortkommenhet og jobbe hardt for å forbedre kvaliteten og effekten av denne utviklingen.

Slik posisjonerer vi oss bedre i møte med våre folks stadig økende økonomiske, politiske, kulturelle, sosiale og økologiske behov, samtidig som vi bedre kan promotere helhetlig menneskelig utvikling og sosial fremgang.

Kongressen har oppnådd stor teoretisk innovasjon, som igjen har ledet til Xi Jinpings Tanker om Sosialisme med kinesiske karakteristikker for en ny æra. Den har også vedtatt en totrinns utviklingsstrategi for å oppnå sosialistisk modernisering i Kina. Dette innebærer å gjøre Kina til et viktig og moderne sosialistisk land som er velstående, sterkt, demokratisk, kulturelt viktig, harmonisk og vakkert – innen midten av århundret.

Alle bedrifter vil bli likt behandlet

For å oppnå disse strategiske målene, vil Kina følge en ny visjon for utvikling og modernisere sin økonomi. Vi skal gjøre Kina til et innovasjonsdrevet land. Vi vil bevege oss fremover ved å åpne opp på alle fronter. Kina vil ikke stenge døren for verden, vi vil bare bli mer og mer åpne.

Vi vil føre en liberaliseringspolitikk som gjør det enklere å drive handel og investere, og vi vil implementere prinsippet for nasjonal behandling før etablering - noe som vil forbedre adgangen til markedet betraktelig, åpne servicesektoren enda mer og beskytte utenlandske investorers rettigheter og interesser. Alle bedrifter som registreres i Kina, vil bli likt behandlet.

Grønn utvikling

Kina vil akselerere reformen av systemet for å utvikle en økologisk sivilisasjon, bygge et vakkert Kina, fremme grønn utvikling og intensivere arbeidet med å beskytte økosystemene.

Kina vill fokusere på fredelig utvikling og følge opp landets utenrikspolitiske mål om å fremme felles utvikling og skape nytt internasjonalt samarbeid med fokus på gjensidig respekt, rettferdighet og vinn-vinn samarbeid.

Kina vil jobbe sammen med folk fra alle land for å bygge et samfunn med en felles fremtid for menneskeheten og bygge en åpen, inkluderende, ren og vakker verden med varig fred, universell sikkerhet og felles velstand.

Planen for Kina som ble presentert under den 19. nasjonalkongressen, er blitt ønsket helhjertet velkommen av hele folket.

Norge

Kongressen har også åpnet opp for nye muligheter for forholdet mellom Kina og Norge.

Norge har god erfaring og har hatt suksess med havteknologi, innovasjon, velferd, grønn økonomi og bærekraftig utvikling. Alt dette sammenfaller med hovedområdene for utviklingen som ble identifisert under kongressen.

Det er lovende for det pragmatiske samarbeidet mellom våre to land på disse områdene. Vi ønsker våre norske venner fra alle samfunnslag velkommen til å ta del i Kinas utvikling og dele resultatene av denne utviklingen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kina
  2. Xi Jinping
  3. Utenrikspolitikk