Utmattelse kommer i mange varianter | Mørch og Widerberg

Blå sløyfe på jakkeslaget viser blant annet støtte til dem som lider av ME. Gry Widerberg og Hilde Mørch mener at diskusjonene om hvilke behandlinger som virker eller ikke er meningsløs når det uheldigvis handler om ulike sykdommer.

Er leger som forstår ME som en fysisk, postviral sykdom vår tids Semmelweis?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Staten har nylig bevilget midler til forskningsprosjekter som tar utgangspunkt i ME som en fysisk sykdom. Nettopp derfor er ME-diagnosen igjen et hett og omdiskutert tema. Vi spør hvorfor mange har problemer med å erkjenne at ME høyst sannsynlig er blitt en sekkebetegnelse for ulike sykdommer – med den logiske følge at de syke trenger ulik behandling? Diskusjonen frem og tilbake om hvilken behandling som virker eller ikke er meningsløs når det uheldigvis handler om ulike sykdommer.

ME er en alvorlig, fysisk, postviral sykdom (jf. ICD-10 under sykdommer i nervesystemet, G93.3), ofte utløst av Epstein Barr-viruset. ME er kun en av mange årsaker til kronisk utmattelse. Uheldigvis blandes den ofte sammen med utbrenthet, borreliose, Cronic Fatigue Syndrome (CFS), øresus, fibromyalgi og andre tretthets- eller slitenhetstilstander. Dermed debatteres ME på ulikt grunnlag og med steile skiller mellom leger som forstår ME som en fysisk sykdom og de som mener ME skal forstås kognitivt.

Sekkebetegnelse

Utmattelse kommer i mange varianter, og er et av de vanligste symptomer forbundet med sykdom. Man behøver ikke være lege for å forstå at en diagnose, som mer eller mindre baserer seg på symptomet utmattelse, vil romme flere sykdommer og tilstander. Det gode med debatten er at den muligens kan føre til større forståelse for at ME er blitt en sekkebetegnelse, slik at det å behandle alle de ulike lidelsene under ME-paraplyen med kognitive metoder, kan få katastrofale følger. Vi spør hvorfor ikke CBT/LP-tilhengerne (Cognitive Behavioral Therapy/Lightening Process) er interessert i hvorfor så mange ME-syke ikke blir friske av metodene? Hvilke alvorlig hjertesyke eller kreftsyke får innspill om å tenke seg friske?

Hvorfor så stor motstand?

Det er grunn til å minne om den ungarsk-østerrikske legen Ignaz Semmelweis (1818 -1865) som møtte massiv motstand fra andre leger som ikke ville gå med på at de selv forårsaket sykdom. Først etter sin død oppnådde han den vitenskapelige anerkjennelse han fortjente. Vi er takknemlige for de leger og forskere som tar ME-spørsmålet på dypeste alvor. Hva er motivet for motstanden, den manglende åpenheten og den bastante arrogansen? Vi bare spør.

Interessert i å lese flere artikler i debatten om ME? Her er noen av de siste: