Debatt

Venstresiden må være krystallklar på at økte politiressurser er en del av løsningen for Oslo øst | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
    Spaltist
Politiarbeid handler ikke først og fremst om å straffe kriminelle, men om å skape trygghet for alle andre. Når politiet mister evnen til å skape denne tryggheten, åpnes døren på vidt gap for andre aktører som mer enn gjerne fyller rollen, skriver Andreas C. Halse.

Likhet for loven.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skal man skape gode samfunn der folk har mulighet til å lykkes, trengs arbeid, fritidsklubber, en god skole og reelle valgmuligheter. Det er et sunt instinkt å tenke at ikke alle problemer kan løses med batong.

Men det er ikke alt som kan løses med fritidsklubber heller.

Venstresiden må være like tydelige mot kriminalitet som man er for en god skole. Begge deler trengs for å løse problemene i Oslo øst.

Dessuten kommer man ikke unna kampen mot kriminalitet hvis man mener alvor med kampen mot forskjeller.

Les også

Fersk rapport om Grønland: Her lever 60 prosent av barna i fattigdom

Et klassespørsmål

Hvor politiet er til stede og hvordan vi bruker politiets begrensede ressurser, er og blir et klassespørsmål.

Utgangspunktet for alle demokratisk innstilte mennesker bør være at alle mennesker har et like ukrenkelig krav om beskyttelse fra loven. Slik er det dessverre ikke i dag.

I dag er det slik at hvor du bor i byen avgjør hvor mye av livet ditt som styres av kriminelle og hvor godt politiet beskytter deg.

Er du bosatt i Oslo øst må du rett og slett finne deg i at langt mer styres av kriminelle gjenger, og du må finne deg i mer åpenlys kriminalitet enn hvis du bor i Oslo vest.

I Norge er vi heldigvis langt unna at politiet gir opp enkelte bydeler, men erfaringer fra Sverige viser oss like fullt hva som er den ytterste konsekvensen av manglende politiinnsats over tid. Det gir ikke bare mer kriminalitet, men fører til at politiet må overlate den reelle styringen av enkelte områder til kriminelle bander med mer makt og innflytelse.

Andreas C. Halse.

Det gir seg selv at det er de som ikke kan beskytte seg selv, som betaler prisen for en slik utvikling.

Samfunnets budskap til Oslo øst

Selv om vi er langt unna svenske tilstander i Oslo, finnes det områder der kriminelle gjenger har såpass kontroll at de klarer å hindre effektiv informasjonsflyt til politiet. Dermed rammes evnen til å kunne oppklare viktige saker.

Politiarbeid handler ikke først og fremst om å straffe kriminelle, men om å skape trygghet for alle andre. Når politiet mister evnen til å skape denne tryggheten, åpnes døren på vidt gap for andre aktører som mer enn gjerne fyller rollen.

Samfunnets budskap til ungdom i Oslo øst bør være som følger: Vi skal satse på dere. Vi skal bygge både fritidsklubber og fotballbaner. Vi skal satse på skole og arbeid. Men vi skal også passe på dere. Vi skal sørge for at politiet er til stede, for at gjengene mister kontroll og at alle kan leve frie liv. Men hvis du allikevel skulle velge kriminalitet, vil det ha konsekvenser. Alle som velger å ødelegge andres liv fremfor å bygge sitt eget, vil møte rettsstatens fulle tyngde.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Krim
  2. Oslo
  3. Internrevisjonen