Norge kan ikke tømme sine olje- og gassfelt | Carlo Aall

Selv om vi «bare» legger til grunn 2-gradersmålet, så må vi raskt bestemme oss for hva vi skal stenge av de kull-, olje- og gassfelt som i dag er i full virksomhet.

En ny klimarapport slår bena under Tord Liens gass-for-kull politikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har lenge visst at det blir svært vanskelig å nå de internasjonale klimamålene, og at på sikt må utslippene ned til null. Olje- og energiminister Tord Lien har argumentert sterkt for at det likevel er mulig å fortsette å både produsere og lete etter mer norsk olje og gass.

Logikken blir presentert å være at bruk av norsk olje, og særlig norsk gass, er bedre enn å bruke olje – og særlig kull – produsert i andre land. Best er det om norsk gass erstatter klimaverstingen kull.

Men den nylig offentliggjorte rapporten «The Sky’s Limit – Why the Paris Climate Goals Require a Managed Decline of Fossil Fuel Production» slår altså bena under denne logikken. Rapporten er laget av det amerikanske forskningsinstituttet Oil Change International og baserer seg på tall fra det Internasjonale Energibyrået, FNs klimapanel og et av verdens fremste olje- og gassanalysefirmaer; Rystad Energy.

Slik kan vi klare 2-gradersmålet

Hvis vi skal ha en rimelig sjanse (tallfestet til 66 prosent) til å klare 2-gradersmålet, kan vi ifølge FNs klimapanel bare slippe ut ytterligere 800 gigatonn CO2. Skal vi klare 1,5-gradersmålet – og da bare med 50 prosent sjanse – må vi holde oss under 353 gigatonn CO2.

Den nye rapporten har regnet ut hvor mye CO2 som slippes ut om vi tømmer de kull-, olje- og gassfeltene som i dag er i produksjon. Tallet er 942 gigatonn CO2.

Må ikke skje over natten

Hovedkonklusjonene ut fra disse tallene er at selv om vi «bare» legger til grunn 2-gradersmålet, så må vi raskt bestemme oss for hva vi skal stenge av de kull-, olje- og gassfelt som i dag er i full virksomhet. Og vi kan ikke starte produksjon i felt som vi har funnet, og i særdeleshet ikke lete etter nye felt.

Rapporten viser at selv om vi stengte alle dagens kullfelt umiddelbart, vil tømming av de olje- og gassfelt som i dag er i virksomhet bringe oss over 1.5-gradersmålet. Samtidig står det i rapporten at dette ikke betyr at verden trenger å stanse all bruk av fossil energi over natten.

Styrt og rettferdig reduksjon

Poenget er at verdenssamfunnet snarest må begynne planleggingen av en styrt – og som rapporten understreker «rettferdig» – reduksjon i dagens produksjon av kull, olje og gass.

Og det er lite trolig at verdenssamfunnet vil akseptere at et ekstremt rikt land som Norge har større rett til å ta for seg av det lille verden fortsatt kan tillate seg å produsere av fossil energi, enn land som for eksempel Nigeria eller Sudan, selv om produksjon i disse landene – kanskje – medfører større utslipp enn i Norge.

Herostratisk berømt

Mitt anliggende er ikke å peke på Frp's Tord Lien eller den blåblå regjeringen som den store syndebukken. Den forrige rødgrønne regjeringen hadde en olje- og energiminster – Ola Borten Moe (Sp) – som nærmest ble herostratisk berømt i miljøkretser gjennom en uttalelse den 1.12. 2011 til Dagens Næringsliv. Da sa han at «åpning av nye felt eller utvinningstakten på eksisterende brønner vil ikke styres av hensynet til klimaet».

Poenget er at nesten ingen sentrale beslutningstagere i Norge, hverken i regjering, på Stortinget eller ellers i det offentlige rom, er villige til å ta opp spørsmålet om å begynne avviklingen av norsk olje- og gassproduksjon av hensyn til klimaet. Det er riktignok en viss debatt om hva Norge skal gjøre «etter oljen», men det er som i «etter at oljen tar slutt». Og det er en helt annen diskusjon.

Start planlegging for avvikling nå

Som tallene over viser, passerer vi 2-gradersmålet hvis vi skal vente til oljen «tar slutt». Og enda verre, skal vi først lete etter mer, og så vente til den nye olje også tar slutt, er verden på vei mot 3 grader global oppvarming. Og er det én ting som er sikkert i en ellers usikker verden; dit vil vi ikke!

Men det er tross alt håp. Nylig stengte Norge sin eneste kullgruve – på Svalbard. Nå må vi fortsette, og starte planleggingen av hvordan vi skal avvikle norsk olje- og gassproduksjon – før den tar slutt og før det er for sent.

Carlo Aall er også professor i bærekraftig utvikling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Twitter: @carloaall


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.