Debatt

Demonstrasjonens bismak

 • Shakeel Rehman

Ekstremistenes islam er ikke en hovedstrømning blant muslimer, noe som kom tydelig frem under mandagens demonstrasjon mot Ubaydullah Hussain, Profetens Ummah og Islams Stat. Slike demonstrasjoner kan hindre rekruttering og radikalisering ved at moderasjonen og mangfoldet synliggjøres.Men demonstrasjonen hadde en bismak, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dan P. Neegaard

Islams mangel på selvkritikk har slått rot, skriver Shakeel Rehman.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Usman Ranas kronikk «Å la de radikale definere islam» er et godt eksempel på å sette opp stråmenn og avlede debatten fra sentrale spørsmål.

I min opprinnelige kronikk «Ubaydullah er en av oss», ga jeg absolutt ikke Ubaydullah rett i at hans forståelse av Islam er den eneste og riktige, slik Rana antyder, men jeg rettet oppmerksomheten mot miljøene og spurte om det har vært for lite handlekraft og selvkritikk slik at det har eksistert næring for å kunne skape en ekstrem Ubaydullah blant oss?

Shakeel Rehman.

Jeg stilte spørsmål ved den irrasjonelle og ukritisk glorifiserende presentasjonen av Islams innhold, historie og imperialisme blant konservative miljøer. Dette er blant annet med på å fremmedgjøre og skape en usunn annerledeshetsfølelse og identitet, som igjen kan legge grunnlaget for tilslutning til islamistiske miljøer hos sårbare ungdommer. Ungdommer på søken etter anerkjennelse og tilhørighet.IslamNet er et eksempel på et slikt miljø som for lett får tilgang til ungdommer uten rasjonell bagasje. Derfra kan veien være kort til radikalisering pga konspirasjonsteorier og offermentalitet.

Når det først finnes ekstreme hatmiljøer som ekstreme islamister eller nazister, kan det føre til hatkriminalitet. Vi har blant annet sett det ved terrorangrepet i London, Benjamin-drapet, 22. juli og Van Gogh-drapet.

På den annen side har jeg, blant annet i mine Facebook-debatter, alltid vist til mangfoldet blant muslimer for å motvirke at muslimhatere skal generalisere og sette alle muslimer i en felles skummel bås.

Demonstrasjon med bismak

Ekstremistenes islam er ikke en hovedstrømning blant muslimer, noe som kom tydelig frem under mandagens demonstrasjon mot Ubaydullah Hussain, Profetens Ummah og Islams Stat. All ære til initiativtakerne. Slike demonstrasjoner kan hindre rekruttering og radikalisering ved at moderasjonen og mangfoldet synliggjøres.

Men demonstrasjonen hadde en bismak. Et blikk på islamsk historie kan forklare bismaken:

Usman Rana utfører en populær øvelse ved å sammenligne IS med Kharijitter, en gruppe fra Islams tidligeste historie. Dette gjøres for å diskreditere den andre, legitimere sin tolkning og befeste sin stilling. Og jeg er enig i at det er likheter.

Ekstremistenes islam er ikke en hovedstrømning blant muslimer

Kharijitter var ekstremt bokstavtro og voldelige og var blant gruppene som gjorde opprør og etterhvert kjempet en maktkamp om kalifrollen og politisk hegemoni etter profeten Muhammeds død. De aksepterte ikke de to ledende utfordrerne fra sunni— og shiagruppene.

Problemet med Ranas diskreditering av Kharijitter i forhold til sunnimuslimer og shiamuslimer, er at han samtidig friskmelder de to sistnevnte. Han tar ikke hensyn til at de var også bokstavtro og brutale, og at det ble kjempet mange blodige slag om makten, både mellom de to muslimske retningene, og for ikke å snakke om mot ikke-muslimer.

Denne mangelen på selvkritikk har slått rot, noe som vises ved at Ubaydullah ble demonisert uten at noen fra appellantene under demonstrasjonen sa noe selvkritisk, akkurat som man har holdt på siden Kharijitters tid.

Egen islamisme

Norge er et godt land å bo i, hvor demokratiet og sekularismen sikrer like rettigheter. Flere av appellantene roste derfor Norge og oppfordret til fellesskap og felles verdier. Det kan reparere tilliten og tryggheten etter den spente situasjonen, særlig med tanke på terrortrusselen.

Mange av de islamistiske moskeene var representert i demonstrasjonen og tok høylytt avstand fra Ubaydullah. Men dog ikke et ord om sin egen islamisme, kun en del forkynnelse og om hvor mye deres tolkning skiller seg fra de ekstremes.

Det skaper ikke troverdighet.

Ikke et ord om at deres narrativer og negative holdning til modernitet kan spille en rolle i å skape utenforskap og radikalisering hos ungdommen.

Lederen for Islamsk Råd klarte i tillegg å flette inn en generalisering om hvor vanskelig det er å bruke hijab i Norge. Han glemte at han bor i et land med lang tradisjon for feminisme og toleranse, og at det er i det samme landet muslimske barn blir godt ivaretatt som likeverdige norske borgere.

En start

Det er et stykke frem. Det symptomatiske er at engasjerte, godt utdannede samfunnsdebattanter som Usman Rana heller bruker sin tid på å kritisere sekularismen og fortelle homofile at det er prisverdig hvis de ikke praktiserer sin legning.

Da kan man ikke forvente at det religiøse miljøet har kommet så langt at de i tillegg til å ta avstand fra andres ekstremisme, også kan være så rause at de kan peke på potensialet for ekstremisme i egen religion.

Demonstrasjonen var en start. Det sendte et tydelig signal om at muslimer vil ikke forbindes med terror. Det skapte tillit.

Denne tillitsbyggingen må fortsette ved at man, for å bevare tilliten, også forebygger alle slags tilløp til udemokratiske holdninger.

 1. Les også

  Her setter 19 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini ekstremistene på plass

 2. Les også

  Profetens Ummah og Ubaydullah Hussains budskap ble revet i filler

 3. Les også

  Bred front i Oslo mot ekstremisme

 4. Les også

  - Hvorfor demonstrerer du?

Les mer om

 1. Debatt
 2. Ekstremisme
 3. Islam

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme | Usman Rana

 2. DEBATT

  Rana trenger å modernisere tankegangen | Mina Bai

 3. VITEN

  Unge, norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme

 4. DEBATT

  Mina Bai fremstår som en moderne, norsk-iransk Erasmus Montanus | Usman Rana

 5. NORGE

  Ny bok om islamsk humanisme: - Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning

 6. NORGE

  Hun fronter kampen mot islamisme sammen med flere profiler i Europa. Nå ber hun norske politikere handle.