Debatt

Vi kan ikke bare droppe planleggingsdag i barnehagen | Vilde M. Tangstad

 • Vilde M. Tangstad
  Barnehagelærer

Det jeg hører i den pågående debatten, er lite innsikt i og kunnskap om barnehagefeltet spør Vilde M. Tangstad Suriya KK / Shutterstock / NTB scanpix

Mange blir overrasket over hvor mange kvelder i uken jeg jobber i forsøk på å rekke alt jeg skal gjøre. Og likevel strekker jeg ikke til.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I NRKs Ukeslutt 27. oktober foreslår Astrid Dyson lengre og mer fleksible åpningstider i barnehagen slik at arbeidstagere ikke må løpe fra jobb for å hente barn. Dyson spør også hvorfor ikke barnehageansatte kan jobbe kvelder istedenfor å ta planleggingsdag.

Det jeg hører, er lite innsikt i og kunnskap om barnehagefeltet.

Barnehagens samfunnsmandat er, ifølge Rammeplanen for barnehagen, «i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». I dag går ni av ti barn mellom ett og fem år i Norge i barnehage.

Dyson mener at barnehagen må tilpasse seg resten av samfunnet og påpeker at samfunnet ikke stenger klokken 16. Men er det slik at barna våre skal måtte tilpasse seg for at mor og far skal være på jobb lenger?

Barnas arbeidsdag

For barna er en dag i barnehagen som en arbeidsdag for oss voksne, deres virksomhet er å leke og utforske. Barn trenger avkobling hjemme på samme måte som voksne, og mange barn er allerede for lenge i barnehagen.

Åpningstid utover klokken 17 vil innebære at barna kommer hjem til leggetid og at tilbrakt tid med foreldre begrenses ytterligere. Vi barnehagelærere ser barna mer i løpet av en dag enn foreldrene gjør. Når skal mamma og pappa få være foreldre dersom barna får lengre dager i barnehagen?

Barnehagelærer Vilde M. Tangstad Privat

Strekker ikke til

Så er det ikke bare barna som er i barnehagen, men også en hel gruppe ansatte som kontinuerlig jobber for å gi barna en god oppvekst. Når Dyson spør om barnehageansatte heller kan jobbe på kvelden istedenfor å ha planleggingsdag, sier det meg noe om at hun ikke forstår hvor mye arbeid og planlegging en barnehageansatt gjør.

Mange blir overrasket over hvor mange kvelder i uken jeg jobber i forsøk på å rekke alt jeg skal gjøre. Og likevel strekker jeg ikke til.

Arbeidslivet bør være tilrettelagt for å kunne kombineres med familieliv. Foreldre må få tid til å være foreldre uten å graves ned i sin egen samvittighet for jobb. Kanskje er det heller møtet på mammas arbeidsplass som kunne blitt flyttet til kveldstid, når pappa kan være hjemme og se til barna som sover?

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Barnehage
 2. Arbeidsliv
 3. Familie

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Planleggingsdager. Lucia-feiring. Syke barn. Bør vi virkelig presse småbarnsforeldrene enda mer?

 2. DEBATT

  «Jeg må nesten gå nå, jeg må hente i barnehagen.» Midt i et møte.

 3. DEBATT

  Sårbare barn er vant til å skjule hemmeligheter. Dette endrer seg ikke under en pandemi.

 4. DEBATT

  Skal barna ta ansvaret for at vi har laget et arbeidsliv der det ikke er plass til dem?

 5. DEBATT

  Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa

 6. FAMILIE OG OPPVEKST

  Barnehagestart: Én ting er avgjørende for at barnet skal trives