Kort sagt, onsdag 24. oktober

Snikradikalisering, Malkenes’ nye bok og debatten om Ullevål sykehus. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norge snikradikaliseres

Drastiske endringer i kulturen vår forsøkes smuglet inn gjennom bakdøren. Det er på tide å sette ned foten.

Norge snikradikaliseres. Vi betaler flere tusen kroner i året til en allmennkringkaster som overstrømmer oss med ensidige programmer om kjønnsidentitet og seksuell legning, Trump-fiendtlige nyhetsinnslag og politisk ladde dokumentarer. Radikale standpunkter frontes som selvfølgeligheter. Listen over ting man ikke lenger kan mene og ord man ikke lenger kan bruke, vokser. Meningsmotstandere stemples som kvinneundertrykkere, rasister og homofober.

Jeg støtter Donald Trump. Jeg er motstander av kvotering, likelønn, selvbestemt abort og likekjønnet vielse. Hvorfor får jeg følelsen av at jeg må legge skjul på det i frykt for å bli utstøtt?

Nordmenn er et medgjørlig folk. Vi strekker oss langt for å være enige med hverandre og unngå konflikt. Da blir vi lette ofre for politisk manipulering. Nå er det viktig at vi finner mot til å stå opp for egne meninger. Om vi lar radikal ideologi passere som selvfølgelig, aksepterer vi at samfunnet vårt utvikler seg i en retning vi virkelig ikke ønsker.

Marcel Bjerkmann, student


Uriktige påstander om Oslo-skolen

Aftenposten omtaler 22. oktober Simon Malkenes' nye bok om Oslo-skolen og kommer i skade for å fremsette påstander som er uriktige. Aftenposten skriver at «det var store samarbeidsproblemer og gjensidig mistillit mellom skolebyråd og skoledirektøren».

Jeg var skolebyråden det siktes til, og jeg opplevde skoledirektør Ragnvald Thilesen som usedvanlig omgjengelig og samarbeidsvillig. Han mente at skolebudsjettet var for stramt.

Det var forståelig, og det kan være mange grunner til at budsjetter overskrides. Det som imidlertid ikke kunne tolereres, er at skoledirektøren i forkant gikk god for at rektorene overskrider et budsjett som var vedtatt av bystyret. Da hadde jeg som parlamentarisk ansvarlig byråd ikke noe annet valg enn å be om at Thilesen fratrådte sin stilling, og en avtale om dette ble inngått.

Slik er de demokratiske spillereglene og ikke noe utidig press fra byrådets side. Malkenes påstår i sin bok at Thilesen trakk seg med umiddelbar virkning. Også dette er en uriktig påstand. Malkenes retter en svært ensidig kritikk av skoleutviklingen etter at Høyre overtok byrådsmakten i 1997 og spesielt da Astrid Søgnen overtok som skoledirektør i 2000. Jeg håper at hans øvrige påstander i boken ikke er like uetterrettelige som den som er omtalt over.

For øvrig har Malkenes rett i at det er uenighet om hvorledes skolen skal styres. Høyre mener at tydelig læringsmål og etterprøving av disse gir elevene det beste utgangspunktet videre i livet. En skolereform som slutter å stille krav, er ikke det vi trenger nå.

Grete Horntvedt (H), medlem av Kultur- og utdanningskomiteen


Vis utredninger av Ullevål

I svarinnlegg 23. oktober på innlegg fra meg gjentar kommunikasjonsdirektøren i Helse Sør-Øst (HSØ) at Ullevålsalternativet er utredet. Det er ikke sant dersom man holder seg til hva to kvalitetssikringsrapporter fra våren 2016 sier.

Jeg siterer den siste: «Det er en normal utvikling i konseptfasen at alternativene detaljeres, konkretiseres og forbedres – Alternativ 2 må i denne fasen forbedres i betydelig grad for at dette alternativet reelt skal kunne konkurrere med Alternativ 3.» Alternativ 2 er Ullevål og 3 det som nå utredes som eneste alternativ.

Jeg utfordrer derfor HSØ til å vise hvilke utredninger som er gjort av Ullevål etter prosjektet mottok disse rapportene. Jeg kan ikke finne dem. Å prøve latterliggjøring ved å skrive om «mer enn maling og sparkel» på Ullevål er useriøst.

Vi har synliggjort at også Ullevål vil kreve investeringer, men bare rundt en fjerdedel av de cirka 24 milliardene som kreves på Gaustad. At HSØ ikke skjønner hvordan jeg har gjort mine regnestykker, må skyldes manglende vilje/evne. Jeg har redegjort for det i tidligere innlegg. Og til sist, mitt innlegg var et system-, ikke personangrep.

Rolf Kåresen, professor emeritus, dr.med.