Debatt

Konstruert om norsk generalkonsul i Genève | Oliver Dunant

  • Oliver Dunant
    Norges honorære generalkonsul i Genève
Denne kontoradressen i Genève var Norges generalkonsulat i byen frem til 2017.

Jeg har aldri gjort noe under det norske flagget som ikke tåler dagens lys.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har viet min rolle som advokat og Norges honorære generalkonsul i Genève betydelig oppmerksomhet i lederkommentar 25. juni samt i flere artikler. Jeg har aldri gjort noe under det norske flagget som ikke tåler dagens lys:

1. Konsulens rolle dreier seg om å hjelpe norske statsborgere med deres konsulære behov.

Norge har to dedikerte ambassadører i byen, én til FN og én til WTO, og derfor er ikke den representative rollen i Genève relevant. I mine 30 år som konsul, har jeg aldri hatt noen forretningsfordeler som følge av denne rollen.

Oliver Dunant.

2. Mitt yrke er å være advokat i Genève.

Dette arbeidet innebærer å støtte klienter som ofte har store økonomiske interesser og aktiviteter rundt om i verden. Jeg forstår at det kan være attraktivt for en avis å konstruere en hypotetisk forbindelse mellom meg som advokat, og den konsulære rollen, men dette er totalt konstruert. Det finnes ikke noe bevis for eller forslag om at jeg i mine nesten 50 år som advokat i et av Genèves mest respekterte advokatfirmaer, har gjort noe ulovlig.

  • Les saken: Norges tidligere generalkonsul knyttes til minst 170 skatteparadis-selskaper. UD visste ingenting.

3. Beskyttelse av klienter.

Selv om den omfattende artikkelserien er full av feilaktig innhold, har jeg bestemt meg for ikke å prøve å rette opp feilene én etter én – simpelthen fordi mange av de avklaringene jeg da ville måtte gjøre, ville innebære å diskutere privilegert og taushetsbelagt informasjon som omfatter mine klienter.

4. Forbindelsen til Madoff:

Jeg har imidlertid et sterkt behov for å korrigere insinuasjonen at jeg var involvert i det såkalte Madoff-systemet. Tvert imot – mine klienter som ble påvirket av Madoff, var ofre, ikke profitører. Et klart bevis på dette er at det amerikanske rettssystemet etter Madoff-affæren ga full tilbakebetaling til alle mine klienter fordi vi kunne bevise at vi ikke hadde noen kjennskap til risikoen ved ordningen.

Faksimile av Aftenpostens forside fredag 22. juni.

Det var ingen forbindelse mellom meg og Benbassat-familien i Madoff-sammenheng. Så igjen snakker vi om en total konstruksjon. Her bruker Aftenposten informasjon fra Panama-papirene som omhandler en annen sak og en annen familie, hvor både Benbassat og jeg var rådgivere til familien. Dette førte oss sammen som rådgivere, men det var overhodet ingen forbindelse til Madoff-saken i denne sammenhengen.

5. Lang og sterk link til Norge:

Den første norske honorære general konsulen i Genève var en av grunnleggerne av vårt advokatfirma, Gustave Barbey. Vårt firma, Borel & Barbey, har tjent Norge i en honorær sammenheng i nesten 70 år, noe vi har vært svært stolte av å få mulighet til å gjøre. Gitt denne lange historien, den betydelige stoltheten som jeg har hatt over å representere Norge, samt de mange vennene som jeg har i landet, ønsker jeg å få frem disse avklaringene.

Genève, 10. juli 2018

Les mer om

  1. Panama Papers 2018
  2. Panama papers