Nullfunn gir gullfunn | Eikenes, Knævelsrud og Snipstad

Vi kjenner oss ikke igjen i Marit Simonsens beskrivelse, skriver innleggsforfatterne.

Vi bruker dem for å komme videre i forskningen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten Uviten 6. november påstår Marit Simonsen at forskere legger nullfunn (at hypotesen ikke stemmer) bort i en skuff. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen. Biomedisinske forskere gjemmer ikke unna resultater for å lure samfunnet. Vi bruker nullfunn for å komme videre i forskningen.

Les også

For 8000 kroner ble ren svada til vitenskap – og Aftenpostens journalister til «professorer»

Flytter forskningen fremover

I grunnforskningen er målet å forstå verden rundt oss. Nokså ofte får vi nullfunn i vår forskerhverdag og bruker dem til å lage en forbedret hypotese. Vi gjør nye eksperimenter, justerer metoden og prøver igjen. Vi forsker.

Noen eksperimenter senere får vi et spennende resultat, et gullfunn! Hundrevis av eksperimenter gjennomføres for å bli klare til publikasjon. Nullfunn dokumenteres som viktige støtteresultat. Hypotesen som startet det hele, endte ikke i skuffen, men førte til en ny og viktig oppdagelse.

I klinisk forskning ønsker vi å fastslå effekten av ny behandling. Pasienter som deltar i kliniske studier, får tett oppfølging fra fagfolk som kontinuerlig justerer veien videre. Detaljert informasjon, inkludert nullfunn, brukes for å gi beste behandling. Pasientene havner ikke i skuffen.

Vi bruker nullfunn til å arbeide videre mot gullfunn som flytter forskningsfronten fremover.

Les også

Marit Simonsen: Nullfunn er forskningens sorte hull

Utfordring å repetere forskning

Åpen tilgang til forskningsdata skal sikre at alle får tilgang til funnene våre, både nullfunn og gullfunn. Et annet verktøy er å kreve at alle kliniske studier registreres før oppstart.

Det sikrer at funnene blir publisert, og AllTrials-kampanjen som Simonsen nevner, er en viktig pådriver for dette.

En vel så viktig utfordring er problemer med å repetere andres forskning. Det er her skoen virkelig trykker, og det er her Uviten-spalten bør rette søkelyset.
Forskere vil det samme som Simonsen: Vi vil jobbe for at solide forskningsresultater skal komme samfunnet til gode!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.