Er landets fastleger helt uten medisinsk kompetanse? | Håkon Lie

Et reelt medisinsk behov for sykmelding må stadig være et krav, mener Håkon Lie.

Advarer mot en kraftig påplussing på et allerede sterkt belastet helse- og sosialbudsjett.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Trenger vi egentlig legen for å sykmelde? spør fastlege og rådgivende lege i NAV, Bjørn B. Hansen, i et fagmedisinsk og helseøkonomisk kontroversielt innlegg i Aftenposten.

Sykmelding som attestasjon for fravær fra jobb er en oppgave som fastlegen tydeligvis bør fritas for.

Håkon Lie har jobbet som avtalespesialist innen fagområdene muskel- og skjelettlidelser og nevrologi i 25 år, etter først 15 år på Ullevål sykehus. Han har en doktorgrad fra 1985.

Hansen begrunner med at brukeren selv sitter inne med den viktigste informasjonen om deres funksjon og evne til å jobbe, og at hverken NAV eller leger forholder seg til Folketrygdlovens krav om at det skal foreligge medisinsk definert sykdom for å få sykmelding.

Det kan nok forsvares i tilfeller ved psykososiale lidelser, men de fleste kontakter med helsevesenet skyldes definerte sykdommer og lidelser der spesifikk diagnostikk og behandling nok er ønskelig fra pasientens side.

Les også

Fastlegene: – Vi gjør kontorarbeid for sykehusleger

Sykmelding krever medisinsk kompetanse

Norge er verdens beste land å bo i, og vårt helsevesen er på femteplass i verdenssammenheng. Samtidig er sykefraværet verdens høyeste, nesten dobbelt så høyt som i Sverige, noe som er meget kostbart for både arbeidsgivere og NAV.

Et reelt medisinsk behov for sykmelding må stadig være et krav. Det krever medisinsk kompetanse for å diagnostisere, behandle og vurdere utvikling av en tilstand over tid. Dette gjøres vanligvis godt og grundig ved livstruende hjerte-, lunge- og mage-tarm tilstander. Det er stadig meget dårlig medisinsk håndverk å ha oversett en betent blindtarm som sprakk dagen etter besøket hos fastlegen.

En vond rygg kan skyldes minst 15 ulike årsaker, skriver Håkon Lie.

Når det gjelder de mindre alvorlige lidelsene, «som man ikke blør av eller dør av», som muskel- og skjelett- samt psykiske lidelser, så er nok det diagnostiske håndverket ofte bare i mer tilfeldig bruk.

Utfylling av et pasientspørreskjema og eventuell henvisning til fysioterapi kan anses som tilstrekkelig. Har det noen hensikt med nærmere undersøkelser? Vondt i ryggen, for eksempel. Hvem har ikke det? De fleste blir jo bra i løpet en uke eller to bare de får noen dager fri fra jobben. Men en vond rygg kan skyldes minst 15 ulike årsaker, der behandlingen for disse kan ha et tilsvarende antall ulike tilnærminger, som for andre muskel- og skjelettplager i andre kroppsavsnitt.

Les også

Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Taperne? Det blir pasientene.

Langvarig sykmelding disponerer for uføretrygd

Statsminister Erna Solberg fokuserte senest under Arendalsuka på behovet for å få flere i lønnet arbeid. Det er bred politisk enighet om at for mange står utenfor arbeidslivet. Langvarige sykmeldinger disponerer for uføretrygd. Nesten én av ti i Norge får nå uføretrygd.

Full lønn i ett års sykmelding er et godt «hjelpemiddel» for overgang til full uføretrygd, i dag bare med et nødvendig fem års intermezzo med såkalte rehabiliteringspenger, som nok som oftest bare er et dårlig regissert spill for helsegalleriet.

I dag kan man komme meget bedre ut av det økonomisk med en uføretrygd enn å skulle fortsette i arbeid.

En uføreforsikring tegnet før man blir sykmeldt, gir utbetalinger allerede etter ett års sykmelding, sammen med rehabiliteringspenger og senere uføretrygd. Og uføreforsikring kan man tegne i så mange forsikringsselskaper som man måtte ønske. En samlet årlig utbetaling på vel en million er da i dag åpent for alle, hvis man bare «holder ut» i sykmeldingsåret, med assistanse fra fastlegen.

Les også

«Du skal føde naturlig, skrikende i smerte, og hvis du ikke vil det, så er du en som tar snarveier og jukser - litt sånn Hollywood»

Fare for alvorlig påplussing på budsjettet

Det finnes i dag instruktive visuelle dataprogrammer til hjelp for legen ved diagnostikk, behandling og pasientinformasjon, overfor pasienter med muskel- og skjelettlidelser og stress. Men forsøk på å få disse inkludert hos fastlegen, strander blant annet på at NAV i dag blokkerer enhver fagmedisinsk tilnærming i en slik sammenheng.

Kanskje også rådgivende leger i NAV, som nå også våre politikere, bør ha en mer holistisk og fagmedisinsk begrunnelse for å anbefale tiltak som vil gi en ytterligere kraftig påplussing på et allerede sterkt belastet helse- og sosialbudsjett.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.