Tallrike lov- og regelbrudd

  • Stig Berntsen
Som den hjelpepleieren som har fått min tilværelse ødelagt av falske voldtektsanklager tror jeg at jeg er blant dem som har størst detaljkunnskap om denne skandalen, skriver Stig Berntsen.

Lindeberg-saken dreier seg om falske voldtektsanklager, spredning av drapsmistanke og ulovlig medikamenthåndtering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Onsdag 5. mars vedtok bystyret i Oslo, mot stemmene til Rødt og SV, å politianmelde bystyremedlem Bjørnar Moxnes. Dette blir tredje gang Oslo kommune leverer inn en grunnløs politianmeldelse i Lindeberg-saken.

Som den hjelpepleieren som har fått min tilværelse ødelagt av falske voldtektsanklager tror jeg at jeg er blant dem som har størst detaljkunnskap om denne skandalen. Jeg er utvilsomt også den enkeltperson som har størst interesse av at alle faktaopplysninger i saken blir tilgjengelig for offentligheten. Nå har bystyret vedtatt å politianmelde den enkeltrepresentanten som har gått i bresjen for å få frem sannheten om denne skandalen. Adekvat ordbruk kommer til kort.

Bløffer for å skjule sannheten

Bystyredebatten var forstemmende. At byrådspartiene bløffer for å skjule sannheten er forståelig og som forventet. At resten av bystyret, med noen få unntak, fremviser at de i løpet av over to år ikke har tatt seg bryet med å skaffe seg elementær kunnskap om saken, er minst like ille. Resultatet blir en farlig blanding av uredelighet og kunnskapsløshet som effektivt hindrer nødvendig opprydding.

Dette gir grunn til bekymring for både pasienter, pårørende og ansatte på byens sykehjem. Nestlederen i finanskomiteen snakket om at Rødt hadde sladdet navnene i rapporten, dette til tross for at rapporten ikke inneholder noen navn. Finanskomiteen vedtok selv å hemmeligholde sentrale deler av rapporten. Nestlederen i finanskomiteen har altså vært med på å hemmeligholde en rapport som hun ikke kjenner innholdet i.

Lederen av kontrollutvalget har hevdet at det er offentliggjort pasientopplysninger som gjør det mulig å identifisere pasienter. Dette har mange bystyrepolitikere siden gjentatt, tilsynelatende uten å sjekke fakta. Påstanden er usann. Mange av pasientopplysningene er tidligere blitt offentliggjort av kommunen selv, blant annet i internrevisjonens rapporter. Andre opplysninger er sentrale for at jeg skal kunne renvaskes i offentligheten, etter at Oslo kommune har utstyrt meg med en voldtektssak henlagt på bevisets stilling.

La meg gi to eksempler:

Oslo kommune har tidligere gått ut med påstander om at en pasient navnga meg som voldtektsmann. Siden hemmeligstemplet de opplysningene om at dette ikke var sant. Det pasienten i virkeligheten fortalte var at en mann, som hun aldri hadde sett før, kom klatrende inn gjennom vinduet (i 3. etasje). Der en tidligere sykehjemsoverlege ved sykehjemmet hevdet at pasienten som fortalte om voldtekt, fremsto som klar, viser rapporten at pasienten er langtkommen dement.

Av hensyn til hvem skal slike opplysninger hemmeligholdes? Er ikke dette viktig informasjon for at befolkningen skal kunne vurdere om Oslo kommune ivaretar pasienter og ansatte ved byens sykehjem på en forsvarlig måte?

Lederen av helse— og sosialkomiteen har hevdet at alle kritikkverdige forhold var kjent fra før. Dette stemmer ikke. I den nedsladdede rapporten kommer det blant annet frem hvordan den tidligere sykehjemsoverlegen på Lindeberg ikke gjorde noen legefaglige vurderinger før vedkommende ukritisk gikk videre med utsagn fra en langtkommen dement pasient. Utsagnene ble forvrengt av den samme legen. Det kommer også frem at det ble bestemt permanent omplassering av meg uten at dette ble meddelt meg og min fagforening. Dette er bare to eksempler.

Jeg hjelper gjerne bystyrepolitikerne med en detaljert gjennomgang, hvis de skulle være interessert.

Alle fakta på bordet!

Lindeberg-saken dreier seg om falske voldtektsanklager, spredning av drapsmistanke og ulovlig medikamenthåndtering. De tallrike lov- og regelbruddene har så langt ikke fått noen konsekvenser for de ansvarlige. Bystyret har blant annet unnlatt å forfølge det forhold at byrådslederen og eldrebyråden sendte ut en pressemelding hvor de rettet en grunnløs drapsmistanke mot en lett identifiserbar sykepleier ved Lindeberg omsorgssenter. Nå har de i stedet valgt å anmelde den politikeren som har gått lengst i å belyse de kritikkverdige forholdene.

I denne saken må alle fakta på bordet, og de ansvarlige må stilles til ansvar. Hvis noen skal anmeldes i denne saken, er det så definitivt ikke Bjørnar Moxnes.