Debatt

Aldri har vel et parti med så lav oppslutning hatt så mye makt over et statsbudsjett | Elisabeth Holvik

  • Elisabeth Holvik
    Sjeføkonom, Sparebank 1 Gruppen
Finansminister Siv Jensen (Frp) og KrF-leder Knut Arild Hareide.

Statsbudsjettet – et frieri til KrF.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Knut Arild Hareide (KrF) har i sin nye bok listet opp hva hans viktigste politiske saker er. Det viktigste for ham virker å sementere KrF som et sentrumsparti, og han trakk særlig frem et nært forhold til Senterpartiet. Hovedmotstanderen er Fremskrittspartiet, med sin liberalistiske og individualistiske profil.

Elisabeth Holvik.

Av konkrete prioriteringer kan vi se tilbake til KrFs alternative budsjett for i år. Der økte partiet bevilgningene til barnefamilier, distriktene, klima og frivillighet. I budsjettet ble bevilgningene til barnetrygd økt med 300 millioner sammenlignet med regjeringens budsjett, tiltak for å styrke barnehager med 350 millioner, samt forslag om fleksibel kontantstøtte.

De fikk gjennomslag for økt antall lærere, og de foreslo å øke lærlingtilskuddet med 123 millioner. De foreslo en ekstra milliard til distriktene, for å sikre bredbånd, omstilling av melkebruk og flere politistillinger i distriktene.

På inndekkingssiden vil partiet droppe avgiftsfritak på netthandel og øke avgiftene på alkohol, tobakk og sukker. KrF ville også hente 1500 flere kvoteflyktninger enn regjeringens forslag.

Les også

Statsbudsjettet 2019: Slik gjennomskuer du statsrådenes skryteliste

Hva kan regjeringen friste med?

Kontantstøtten vil bli fredet, og barnetrygden vil kanskje økes noe. Regjeringen vil trolig være svært forsiktige med kutt i velferdsordninger for dem som er vanskeligst stilt. Bistanden vet vi blir økt med 7 prosent, til rekordhøye 38 milliarder. Regjeringen har varslet økt bevilgning til klima med nesten 5 milliarder, en klar seier for Venstre som også vil appellere til KrF.

Det vil trolig bli en del økte bevilgninger til fattigdomsbekjempelse, til bedre integrering og skattekutt for de med lavest inntekt. For næringslivet kan en jo håpe at KrFs forsalg om å kutte formuesskatt på arbeidende kapital blir noe av, heller enn videre kutt i eiendomsskatt.

Les også

18 svar om hvordan det går med KrF-saker i et samarbeid til venstre

Neppe budsjettet som feller regjeringen

Hvis regjeringen legger budsjettet så langt inn mot KrFs hjertesaker vil det være vanskelig for KrF å felle regjeringen på budsjettet, om ikke hele KrF følger Hareides linje. Arbeiderpartiet vil trolig flagge viktige saker for KrF i sitt alternative budsjett for å lokke KrF til å stemme ned budsjettet, og heller støtte Aps budsjett.

Problemet for AP er at de i tillegg må få støtte fra både Sp og SV. I sum kan det blir for mange gode saker, og dermed skatteøkninger og oljepengebruk, for KrFs tåleevne. Det er verdt å merke seg at KrF la seg under regjeringens oljepengebruk i sitt alternative budsjett i fjor, og at de som nevnt er for å unnta arbeidende kapital i formuesskatten, nettopp for å støtte små private bedrifter i distriktene.

Skal Ap greie å lokke KrF over på sin side må de skape en politisk sak utover høsten og vinteren, som er stor nok til at det kan fremprovosere at regjeringen stiller kabinettsspørsmål. Alternativet er kanskje et generelt mistillitsforslag på grunn av en ny parlamentarisk situasjon.

Les også

Nå skal Hareide på turné for å overbevise partiet om å følge ham til venstre

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)