Debatt

En avmakt er i ferd med å vokse seg stor og lammende på innsiden av norsk helsevesen

 • Lise Askvik

Det koster enormt å bli en offentlig varsler og bryte lojalitetsplikten. Skal helseansatte risikere karrièren om de velger lojalitet med pasienter og folket, fremfor systemet? spør artikkelforfatteren. Tore Meek

Vekk med lojalitetsplikten!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I etterkant av ytringsfrihetsdebatten og Grunnlovens 200-årsjubileum bør vi nå se kritisk på den lojalitetsplikten våre helseansatte er underlagt. Hva er det systemvokterne holder tilbake?

Lise Askvik.

Legers, pleieres og helsearbeideres ytringsfrihet begrenses nødvendig av taushetsplikten i lov om helsepersonell. Personlige opplysninger som tilhører pasienten skal vernes.Lojalitetsplikten derimot er ikke lovhjemlet, selv om den nå regnes som gjeldende jus. Pålegget om lojalitet til arbeidsgiver har vokst frem og kom også skriftlig fra Helsedirektoratet i 2013.

I omdømmebyggingens tidsalder kan åpne og ærlige ansatte volde bry. Faktum er at lojalitetsplikten er i ferd med å bli et demokratisk problem.

InFact kartla i januar 2014, på oppdrag fra Norsk Redaktørforening, hvilken mulighet helseansatte har til å ytre seg. Hele 49 prosent av sykepleierne opplevde at lojalitetskravet fra øverste ledelse er blitt strengere de siste årene. Bare åtte prosent mente at ytringsfriheten står sterkere enn lojalitetskravet.

I sitt neste skriv bør direktoratet opplyse alle ansatte om at Grunnloven og menneskerettighetene hjemler ytringsfriheten med absolutt høyeste rang.

Vi må vite!

Lojalitetsplikten frarøver innbyggerne nødvendig innsikt i hvordan skattepengene brukes.

Vi må vite hvordan helsevesenet fungerer for å vurdere om de folkevalgte styrer klokt på våre vegne. Har de kontroll på helsebyråkratiet?

For hvem skal de helseansatte være lojale mot, systemet eller befolkningen?

Hva synes du, bør en hjelpepleier si ifra når en omsorgsbolig med tilhørende lav bemanning fylles av tungt pleietrengende demente? Må en jordmor få røpe at ledelsen har satt som mål at 40 prosent av de fødende skal være ute av klinikken innen seks timer, for å spare utgifter?

Kan en onkolog rase offentlig over at rapporteringskrav stjeler opp mot halvparten av arbeidstiden fra pasientene? Skal vi få vite at brystkreftpasienter som for ti år siden fikk en ukes innleggelse for sårstell, oppfølging og fjerning av dren, nå sendes hjem etter halvannen time?

Uten innsikt i oppsiktsvekkende tilstander kan vi alle bli ofre for vrangforestillingen om at Norge har «verdens beste helsevesen».

Vi har kanskje verdens beste helseansatte, men NPM-systemet de jobber under er ofte til hinder, og for lite til hjelp.

Gjennom fire års studier av helsevesenet har jeg har hørt forstemmende mange historier om knebling «av hensyn til institusjonens omdømme». Dessverre er mange helsearbeidere altfor lydige, og de tier med sine frustrasjoner. Også overfor pasientene, som derfor ikke forstår hvilke dilemmaer mange arbeider under.

Det koster enormt å bli en offentlig varsler og bryte lojalitetsplikten. Skal helseansatte risikere karrièren om de velger lojalitet med pasienter og folket, fremfor systemet?

En avmakt er i ferd med å vokse seg stor og lammende på innsiden av norsk helsevesen. Å fjerne lojalitetsplikten ville være et skritt i riktig retning.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Arne Jensen, generalsekretær, Norsk Redaktørforening:

Les også

Kneblet av kommunen

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri og leder for Helsetjenesteaksjonen:

Les også

Vi trenger modige leger

Øyvind Kvalnes og Jarle Gimmestad:

 1. Les også

  Helsearbeidere er ikke ufeilbarlige

Les mer om

 1. Debatt
 2. Helse

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Utrolig nok blir det vanskeligere, ikke lettere, å komme med kritikk på sin egen arbeidsplass.

 2. DEBATT

  Hvorfor har helsevesenet for få sengeplasser i verdens rikeste land?

 3. DEBATT

  «Du har tre, kanskje seks måneder igjen å leve...» Noen slår seg til ro, andre velger å kjempe | Knut Søraas

 4. DEBATT

  Gir fritt behandlingsvalg bedre helse? | Sigrid Hagerup Melhuus

 5. NORGE

  6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen

 6. DEBATT

  Direktoratet synes å ville gjøre sine egne erfaringer fremfor å lære av andre