Psykoterapi, effekt og kostnadseffektivitet

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Psykologspesialist Marit Råbu skriver 5. oktober at hvis tre personer med angst eller depresjon får psykoterapi, vil én ha godt utbytte. Anslaget er kanskje optimistisk. I medisin generelt finnes det uansett mange behandlinger som virker godt på de aller fleste. Å hevde at psykoterapi har ‘svært god effekt’ virker derfor som en overdrivelse.

Det betyr ikke at psykoterapi er ufornuftig ressursbruk. Anta at tre personer går i ukentlig terapi i ett år til en kostnad av 100.000 kroner pr. person - til sammen 300.000. Anta at én av dem blir kvitt mye av sine plager og får et vesentlig bedre liv i årevis framover. En helsegevinst av en slik størrelse for én pasient skal etter gjeldende prioriteringsretningslinjer utløse mange hundre tusen kroner i betalingsvillighet i det offentlige helsevesen – kanskje over en million.

Ressursbruk på psykoterapi kan altså være høyst forsvarlig i den større sammenhengen selv om suksessraten bare er én av tre. Om man i stedet antar en suksessrate på bare én av seks, holder fremdeles konklusjonen.