Geitmyra: Fullgod dyrkingsjord så lenge den får ligge i fred

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På matjorden inne i Geitmyra kommunale skolehage vil Geitmyra matkultursenter og tømrermester Kjetil Eriksen bygge et mye omdiskutert undervisningsbygg. I Aftenposten 15. november påstår Eriksen at jorden har så høyt blyinnhold at den er uegnet til dyrking.

Ifølge en rapport utarbeidet av Erik Joner, jordforsker og spesialist i jordforurensning ved Norsk institutt for bioøkonomi, er det korrekt at jord som er utmerket for plantedyrking, ansees som forurenset når den graves ut. Men rapporten påpeker også at bly bindes sterkt i jord og overføres i svært liten grad til planter. Derfor utgjør jorden på Geitmyra ingen risiko når den ligger urørt. Tvert imot er den et intakt økosystem og et lager av karbon og biodiversitet som kan utnyttes til dyrking av sunn mat i all fremtid.

Å nedbygge slik jord skaper minst to problemer: Man mister uerstattelig matjord, og man lager et avfallsproblem. Løsningen er selvsagt at man ikke graver opp og bygger på matjord, helt i tråd med både regjeringens og kommunens jordvernmål. Denne løsningen må også gjelde for den over 100 år gamle historiske skolehagen på Geitmyra.

Signe Kalsnes, Vern Geitmyra-aksjonen