Demokratisk prosess?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mellom Suhms gate og Bogstadveien i Oslo ble det høsten 2022 ferdigstilt en meget spesiell gate – ca. 500 meter med sykkelsti. Enveiskjørt og innkjøring forbudt i flere kryss – unntatt sykler. Også en gate helt uten behov for sykkelsti.

Ca. 150 biler er berørt i samme område da det ferdigstilles sykkelsti i Fagerborggata og Suhms gate.

I en høring fra sommeren 2022 svarte 70 prosent av beboerne nei til sykkelsti. Så heia Torshov og Grefsen som står opp mot overformynderiet.

Inger Døskeland, Oslo