Det amerikanske demokratiet er fremdeles i fare

  • Eirik Løkke
Det er knapt mulig å overdrive hvilken skade tidligere president Donald Trump (bildet) har gjort, skriver innleggsforfatteren.

FBI har advart mot en eskalering av politiske trusler. Flere mener at det kun er et spørsmål om tid før det materialiserer seg i politisk vold.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den konservative satirikeren P.J. O’Rourke bemerket i sin tid at republikanerne driver valgkamp på at «statlig styring ikke fungerer, for deretter å vinne valget og bevise at det er sant». O’Rourke, som døde tidligere i år, hadde for å vane å refse sitt gamle parti for ikke alltid å leve opp til konservative idealer.

Dagens republikanske parti har ikke bare forlatt konservative idealer. Det har langt på vei forlatt demokratiske idealer. Det er harde ord, men hvordan skulle man ellers beskrive det at et flertall av partiets kandidater ved kongressvalget 8. november har propagandert løgnen om at det egentlig var Donald Trump som vant valget i 2020?

Forsøker man, som Liz Cheney, å fortelle sannheten om 2020-valget, blir man straffet.

Da Liz Cheney nektet å lyve for Trump, ble hun først fjernet fra ledelsen i partiet. Deretter tapte hun primærvalget i Wyoming. Den store løgnen er blitt partiets lakmustest og lojalitet til Trump en betingelse for å lykkes.

Det var således ikke uten grunn at O’Rourke i 2016 ga sin støtte til demokraten Hillary Clinton med det lite flatterende komplimentet: «Hillary tar feil om alt, men innenfor normale parametre.»

Valg i USA føles så farlig

Apropos det normale: Det er knapt mulig å overdrive hvilken skade tidligere president Donald Trump har gjort på det amerikanske demokratiet.

Trumps aktive underminering av institusjonene har bidratt til å svekke konservative velgeres tillit til valg og demokratiske prosesser.

På målinger svarer ca. to tredjedeler av republikanerne at de tror Donald Trump var den egentlige vinneren av valget i 2020, til tross for at det ikke finnes fnugg av bevis.

Denne formen for politisk ekstremisme har materialisert seg i kandidater som heller ikke vil forplikte seg til å respektere valgutfallet i november.

Det er nettopp av denne grunn at valg i USA for tiden føles så farlig.

Undergraving av etablerte normer har gjort at verden holder pusten og håper at gjennomføringen av valget og de prosessuelle aspektene respekteres, og at utfallet oppnår legitimitet.

I dagens USA er ikke det lenger en selvfølge. Tvert imot har FBI advart mot en eskalering av politiske trusler. Flere mener at det kun er et spørsmål om tid før det materialiserer seg i politisk vold.

Nevnte Liz Cheney kunne på slutten av sin primærvalgkamp ikke avholde offentlige møter på grunn av alvorlige trusler.

Også venstresiden har et ansvar

Selvsagt har også venstresiden et ansvar for situasjonen. Som CNNs journalist og kommentator Fareed Zakaria har understreket, er ikke autoritære høyrekrefter alene om å utgjøre en trussel mot demokratiet.

De amerikanske institusjonene er også under angrep fra koalisjonen av identitetspolitikere og woke-aktivister. Gjennom sine puritanske krav til ideologisk renhet ikke bare legitimerer de politisk ekstremisme, men de bidrar til å marginalisere viktige velgergrupper.

Hvis du vil vinne den hvite arbeiderklassen, er det ikke spesielt lurt å moralisere over hvite privilegier. Det er noe Barack Obama har understreket ved flere anledninger.

Det mest skuffende

Selv om det åpenbart finnes autoritære trekk i det demokratiske partiet, er de ikke like dominerende som i det republikanske.

Én ting er Donald Trump og hans kontinuerlige spredning av vanvittige konspirasjonsteorier. Det mest skuffende er den manglende viljen i det republikanske lederskapet til å ansvarliggjøre galskapen som sprer seg i bevegelsen.

Det er særlig urovekkende ettersom partiet kan overta flertallet i Underhuset, kanskje også Senatet.

Hvordan USA utvikler seg, er høyst usikkert

Det politiske kaoset i USA har store implikasjoner for resten av verden.

USAs globale lederrolle har vært ekstremt viktig for liberale og demokratiske verdier, ja – en sikkerhetspolitisk garantist for den vestlige sivilisasjon.

Uten USA ville det demokratiske Europa blitt slukt av totalitære krefter. Uten USA, ingen avslutning på borgerkrigen i Jugoslavia. Og uten amerikansk støtte ville Ukraina mest sannsynlig vært under russisk okkupasjon.

Den pågående valgkampen i USA illustrerer at resten av verden ikke lenger kan ta amerikansk støtte for gitt.

Hvordan USA utvikler seg, er høyst usikkert. Men la oss håpe Winston Churchill, tidligere britisk statsminister, nok en gang får rett gjennom sitt utsagn om at «vi kan stole på at amerikanerne vil gjøre det rette, etter at de har prøvd alle andre løsninger».