Det kristne sviket mot unge skeive | Henrik Bach Mortensen, Hanne Marie Frostlid

Vi vil med dette rope et høyt varsko på vegne av alle barn og unge som lider i ensomhet med sin tro og sin legning, skriver artikkelforfatterne.

På hvilken måte kan man inneha et konservativt kristent syn på å være skeiv og samtidig klare å ta vare på skeive unge i menigheten?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

– Hei, og velkommen til Youchat. Hva kan vi hjelpe deg med?

– Jeg vil bli kvitt legningen min. Gud liker den ikke.

Slik kunne en andel av de 1700 chattesamtalene vi i Youchathadde med barn og unge i alderen 13–25 år, starte – i 2015. Det er snakk om en gruppe unge som tilhører en frikirke, misjonsforsamling, eller pinsemenighet med et kristenkonservativt syn på homofili. Det vil si at menigheten mener at å utøve seksuelle relasjoner utover det heteronormative, er synd. Noe som er imot Guds vilje.

Henrik Bach Mortensen, prosjektmedarbeider, Youchat.

Diskuteres ikke åpentMåten de unge har møtt dette synet på i menigheten de tilhører, kan være gjennom åpen forkynnelse fra en talerstol, i undervisningssammenheng eller i en bibelgruppe. Eller så bare vet man at «sånn er det», homofili er synd. For selv om temaet homofili ikke er snakket åpent om i en menighet på flere år, så henger ordene fra tidligere forkynnelse igjen i veggene på forsamlingslokalet.

Hanne Marie Frostlid, chattevert, Youchat.

Veldig mange av dem som tar kontakt med oss på Youchat, er ikke engang klar over at det går an å være kristen og skeiv. De tror nesten ikke på oss når vi for eksempel forteller at det finnes homofile prester som lever i likekjønnet ekteskap.

Aksepteres ikke

I flere menigheter og kirkesamfunn legger man vekt på at alle skal føle seg velkommen og at man skal kunne være en fullverdig del av fellesskapet. Opplegg med egne velkomstteam er utbredt, og enkelte menigheter spesialiserer seg på nye som kommer til gudstjenester og møter.

Men for oss blir det selvmotsigende når de samme kirkesamfunnene og menighetene ikke aksepterer en viktig del av identiteten til unge skeive. Når unge skeive blir nektet lederoppgaver og annet engasjement på bakgrunn av sin legning, sier man at de ikke er gode nok som de er.

De føler sterkt at det er noe feil med dem

Er dette måten å inkludere unge i fellesskapet? Er dette måten å møte ungdom som er i ferd med å etablere seg og sin identitet i et allerede komplekst samfunn? Hva ville egentlig Jesus gjort?

De unge blir skadelidende

Skaden konservativt syn på homofili har på unge, må enten gå disse menighetene hus forbi eller de lukker øynene og ikke vil forholde seg til det. Hvis det da ikke gjøres med viten og vilje. Vi i Youchat vet ikke hva som er verst, bare at det er barn og unge med en skeiv identitet som blir skadelidende for det.

De som tar kontakt med oss på Youchat, viser til en enorm selvforakt. De opplever at de har liten eller ingen verdi som mennesker. De føler sterkt at det er noe feil med dem, og de ønsker å rette på seg selv for å leve opp til menighetens, og ofte også familiens, krav.

I verste fall ender disse kristne barna og ungdommene med å ta sitt eget liv

Det er nemlig slik at de aller fleste av dem vokser opp i et miljø hvor både venner og familie tilhører samme menighet som dem selv. Flere av dem går også på skoler som er drevet av menigheten eller kirkesamfunnet de tilhører. Dermed er hele nettverket til mange av de unge kristne innenfor et kristenkonservativt miljø.

De ender ofte med å føle seg unormale og isolerte blant sine egne. I tillegg må de leve med en eksistensiell frykt for å bli avvist hvis noen får vite om deres følelser for samme kjønn.

Ekstreme konsekvenser

Konsekvensene av å leve i slike miljøer kan være svært ødeleggende. Selvskading og rus forekommer hyppig hos skeive unge som tilhører en konservativ kristen menighet. Mange lar seg også lettere utnytte seksuelt, både av likekjønnede og personer av motsatt kjønn, fordi de er desperate etter å føle seg normale.

Noen frykter å miste fellesskapet i menigheten, familie og venner.

Det er svært vanskelig for dem å se for seg en fremtid hvor de kan få leve ut sin seksualitet, og desperasjonen blir stor. Derfor er det mange som logger seg på Youchat og spør oss om hvordan de kan bli kvitt legningen sin.

I verste fall ender disse kristne barna og ungdommene med å ta sitt eget liv.

Nødvendig å rope høyt

Vi vet at vi ikke kan endre den konservative teologien, og at det vil være kristne der ute som mener homofili er synd. Men vi vil med dette rope et høyt varsko på vegne av alle barn og unge som lider i ensomhet med sin tro og sin legning. Vi ønsker at kirkeledere, pastorer og menigheter spør seg: På hvilken måte kan man inneha et konservativt, kristent syn på å være skeiv og samtidig klare å ta vare på skeive unge i menigheten?

Vi håper i hvert fall at vårt nødvendige rop kan være til hjelp for dem som ikke tør å si fra selv, i frykt for å miste fellesskapet i menigheten, familie og venner.


Unge og seksuell legning:

Alt du lurer på om:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.