Debatt

Politiet i Oslo satser videre på det som virker | Beate Gangås

 • Beate Gangås
  Politimester

En forutsetning for å kunne redusere årsakene til at mange havner i en langvarig spiral av vold, er tidlig innsats fra flere sektorer, skriver politimester Beate Gangås. Vidar Ruud / NTB scanpix

Hele samfunnet må bidra slik at hjelpeapparatet kan forebygge mot et videre liv i vold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politiet kommer ofte i kontakt med mennesker som har opplevd å bli utsatt for vold begått av en av sine nærmeste. Å bli utsatt for vold i nære relasjoner har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Det undergraver tilliten til mennesker som står oss nær. I ytterste konsekvens kan liv gå tapt.

Hele mennesket i fokus

I Oslo politidistrikt har vi i piloten «Prosjekt November» funnet gode løsninger på tvers av profesjoner. Det ble etablert som ett av tiltakene mot vold i nære relasjoner. Dette var en del av regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold».

Et sammensatt team bestående av risikoanalytikere, sosial- og helsefaglig kompetanse har jobbet sammen med etterforskere og påtalejurister. De har funnet løsninger til det beste for dem vi skal beskytte og hjelpe. Ved å samhandle på tvers av profesjoner er det bygget et sterkt fagnettverk som setter hele mennesket i fokus.

Politidistriktet utvider nå kapasiteten og tredobler antall ansatte. Vi vil satse videre på det som virker.

Beate Gangås, politimester. Politiet

Et liv uten vold

Syv av ti drap i nære relasjoner er «varslede» drap. Med det mener vi at offentlige etater på ulikt vis har fått kjennskap til at risikoen for grov og alvorlig, potensielt dødelig, vold er til stede. Her jobber Oslo politidistrikt på en ny og bedre måte.

En forutsetning for å kunne redusere årsakene til at mange havner i en langvarig spiral av vold, er tidlig innsats fra flere sektorer. Hele samfunnet må bidra slik at hjelpeapparatet kan forebygge mot et videre liv i vold.

God samhandling på tvers av fagområder er en ubetinget styrke og helt nødvendig for å minimere risiko og gjentagelsesfare. Dermed også for å forebygge drap. Riktig og tidlig innsats fra flere instanser i slike saker har medført at vi i politiet bruker skreddersydde tiltak.

Forebygge og forhindre

Sammensetning og kombinasjon av kompetanse har vært avgjørende for å lykkes. Spesialister på menneskelig adferd og relasjoner, krisehåndtering og rusarbeid har vist seg å være nødvendig for at utsatte skal kunne klare å bruke de iverksatte tiltakene som er tilgjengelige. Vi tar initiativ, kobler sammen ressurser og fasiliteter for en felles situasjonsforståelse.

Vi ønsker å gi medborgerne våre polititjenester som sørger for mer helhetlig beskyttelse og hjelp. Ved å jobbe slik har vi tro på at vi er en viktig bidragsyter for å forebygge og forhindre ny og alvorlig vold i nære relasjoner.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Vold
 2. Politiet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

 2. DEBATT

  Krisehåndteringen vår er mer sammensatt enn det som kommer frem i Aftenposten

 3. NORGE

  Seks drapssaker siden 1. juli

 4. NORGE

  Lørdag ettermiddag i Oslo vest, Bærum og Asker: Syv politifolk skulle beskytte 365.000 innbyggere.

 5. DEBATT

  Dette er ikke tiden for demonstrasjoner i gatene våre

 6. KOMMENTAR

  Verdien av et velutdannet og ubevæpnet politi