Feil om kontanter og svart økonomi | Leif Veggum

I Norge brukes kontanter lite. Store kontantmengder vekker oppsikt, skriver Leif Veggum.

Her er det behov for klargjøring.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens Christina Pletten hevder i en kommentar 3. juli at det er en klar sammenheng mellom kontantbruk og omfanget av økonomisk kriminalitet. Pletten skriver at kontantenes tid bør være omme. Kommentaren gir dessuten inntrykk av at Norges Bank har strittet mot tiltak som kan krympe den svarte økonomien.

Her er det behov for klargjøring. Norges Bank skal fremme et effektivt og sikkert betalingssystem. Eksistensen av kontanter bør ses i lys av dette. Kontanter er det eneste alternativet til bankkontopenger, og det er en viktig del av betalingssystemet.

Fremmer konkurranse

Muligheten til å veksle til sentralbankpenger understøtter tilliten til bankkontopenger. Kontanter fremmer konkurranse mellom betalingsmidler, og det kan brukes uavhengig av tredjeparter eller elektroniske systemer. Det gjør dem til en sentral del av beredskapen dersom de elektroniske systemene skulle svikte.

Kriminelle bruker den infrastruktur som til enhver tid er tilgjengelig. Kontanter er velegnet for visse typer kriminalitet, men ifølge Økokrim foregår den langt største delen av økonomisk kriminalitet med bankkontopenger. Etter vårt syn bør økonomisk kriminalitet bekjempes på andre måter enn ved å fjerne infrastruktur som fyller viktige funksjoner i samfunnet.

Ingen vesentlig innvirkning

Pletten omtaler også 1000-kroneseddelen. Det har formodningen mot seg at kriminelle slutter å være kriminelle hvis de høyeste valørene fjernes. Økokrim har flere ganger slått fast at en fjerning av norske høyvalørsedler ikke vil få vesentlig innvirkning på omfanget av økonomisk kriminalitet.

Norge er veldig forskjellig fra Hellas og Italia, som Pletten viser til. I Norge brukes kontanter lite. Store kontantmengder vekker oppsikt, og vi har en godt fungerende hvitvaskingslov som følges lojalt av aktørene.

Det er viktig å opprettholde tilgang til sentralbankpenger. Norges Bank har derfor satt i gang et arbeid for å vurdere om de også bør tilbys i en digital form.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter