Debatt

Kort sagt, mandag 3. juni

  • Debattredaksjonen

Er det bare Bjarne Melgaard som er interessant? Slik kan elver, vassdrag, kyst og hav beskyttes, bevares og forbedres. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det bare Bjarne Melgaard som er interessant?

Kulturleder i Aftenposten, Cecilie Askers, svar på Oddvar Brå er Bjarne Melgaard. Og der Brå brakk staven, brekker nå Melgaard penselen. Det som et bilde på at kulturjournalistikk i Aftenposten ikke lenger vil være hendelsesstyrt. Nå skal avisen ikke fortelle oss hva som skjer, men hvorfor og hvordan.

I dette pussige landet der kulturaktiviteter blomstrer som aldri før, blir det stadig større sprik for ikke å si avgrunn til mediers oppmerksomhet mot og bidrag til kulturvirksomheten. TV og aviser sliter med fallende seersifre og opplag, ofte går det utover kulturstoffet. Aftenpostens rokkeringer er et godt eksempel, men mer oppsiktsvekkende er Askers argumentasjon. Hun slår fast at vi går til sosiale medier når vi skal finne ut hva som skjer i egen by, derfor skal Aftenposten kun konsentrere seg om mer forklarende og analytisk journalistikk.

Nå står vi i fare for å miste helheten. Kulturstaven har fått en knekk og den rettes ikke opp ved nok en gang å bruke Melgaards pensel. Med så trange kulturspalter er det kanskje andre av våre aktive kunstnere som er vel så interessante å gi plass til, og som treffer tidsånden bedre enn den forgjengelige kunst vi ofte får fra Melgaards hånd?

Kanskje handler det ikke om kunst i det hele tatt, men om hvor mange som registreres som lesere av den kommende artikkelen i lørdagsmagasinet.

Stein-Roger Bull, film- og TV-produsent


Trivsel, gløden, leken og naturen

Filosofen Arne Næss var opptatt av at det enkelte menneske må søke etter å bevare gløden i livet, det er en god livsfilosofi. Hvis du gløder for noe, kan du godt tåle fysiske og psykiske utfordringer. Næss var også opptatt av at du ikke må være noe for å kunne bidra til noe. Personlig gløder jeg veldig for at Norges elver, vassdrag, kyst og hav skal beskyttes, bevares og forbedres. Det handler om å:

• Fjerne plast relatert til oppdrettsnæringen.

• Stanse dumping av urenset biologisk avfall.

• Forhindre dumping av gruveavfall i norske fjorder.

• Stanse dumping og spredning av medisiner og kjemikalier.

• Stanse spredning av virus, infeksjoner og andre sykdommer.

• Stanse rømning av laks og svartelistet regnbueørret.

• Forhindre at kystfiskerens fiskeplasser beslaglegges.

• Arbeide for at alle de ca. 3500 åpne oppdrettsmerder transformeres til lukkede anlegg på land, drevet av fornybar energi.

Fra 14. desember 2018 skulle EUs vanndirektiv være en del av nasjonal rett. Her har storting og regjering sviktet, noe som forklares med at vår egen vannforskrift hverken transformerer eller implementerer vanndirektivet til norsk rett på en tilfredsstillende måte.

Slik Regjeringen formulerer seg i vannforskriften er det ikke tatt hensyn til vanndirektivet. Vannforskriftens formålsparagraf åpner faktisk opp for at det kan settes grenseverdier som er så høye at selv den verste kloakk kan finne aksept og således godkjennes som lovlig.

Vår egen vannforskrift ignorerer at det i vanndirektivet finnes et grunnleggende prinsipp om «kildebekjempelse». Videre sees det intet utslag av «føre-var-prinsippet». Hensynet til samfunnsøkonomiske forhold og arbeidsplasser endrer ikke på kravet til innfrielse av vanndirektivet i norsk rett.

Norges Miljøvernforbund griper nå sakene tilknyttet dumping av gruveavfall i norske fjorder og oppdrettsnæringens sammensatte miljøpåvirkninger, og har nå klaget Norge inn for EFTA og ESA.

«Med lov skal land byggjast og ikke med ulov øydast.» – Kong Magnus Lagabøte 1274.

Rune Birger Nilsen, medlem i Norges Miljøvernforbund

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Natur
  3. Miljø
  4. Kunst