Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner? | Carl I. Hagen

  • Carl I. Hagen
Når min generasjon gir våre barn og barnebarn et enormt sparefond, skal de være oss evig takknemlige, skriver Carl I. Hagen.

Oljefondet har ingen direkte tilknytning til pensjonsforpliktelsene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt svar til min artikkel om at «skredder- og veverøkonomene» roper varsko mot virkningene av å slette rundt 100 milliarder i bompengegjeld, innrømmer Øystein Dørum i Aftenposten torsdag at det vil være merkbart, men langt unna krise.

Han påpeker at virkningen kommer over mange år, og han viser til at kapasitetsskrankene er mykere enn før fordi vi er i et stort europeisk arbeidsmarked.

Men så skriver han at Oljefondet skal spares til kommende generasjoner. Hvorfor i all verden skal det det?

Jeg vokste opp i et pensjonssystem bygget på «pay as you go», ved at de løpende pensjonsinntekter fra arbeidsgiveravgift og personlige premieinnbetalinger til folketrygden skulle betale for de løpende utbetalinger. Jeg betalte for mine foreldres pensjoner, og mine barn skulle betale for min pensjon, og så videre.

Flår innbyggerne

Oljefondet har ingen direkte tilknytning til pensjonsforpliktelsene, selv om de øvrige partier omdøpte det til Statens Pensjonsfond Utland for å lure befolkningen til å tro at det hadde noe med pensjoner å gjøre. Fondet er et sparefond uten noen form for øremerking.

Så det er fullt mulig å bruke mer oljepenger til investeringer i infrastruktur og for den saks skyld også til å kjøpe ubåter og kampfly fra utlandet direkte fra fondet.

Så når min generasjon gir våre barn og barnebarn et enormt sparefond, skal de være oss evig takknemlige.

Som en av de idioterklærte tar jeg gjerne til motmæle, skrev sjøfokonom Øystein Dørum.

Selvsagt er det lurt å legge av midler til fremtiden når vi har ekstraordinært store inntekter. Men nå flås innbyggere med behov for transport.

Når vi enkelt kan bytte aksjer i utenlandske selskaper til fordel for broer, tunneler og bedre veier, altså infrastruktur som våre barn arver, så burde vi gjøre det.

Vi har vunnet i Lotto

Dørum skriver: «Det er vanskelig å takke banken for huslånet, men nekte å betale renter og avdrag.»

Ja, men hvis en vanlig familie vinner 10 millioner i Lotto, trenger ikke den familien noe huslån. Vi har som nasjon vunnet i Lotto!

Handlingsregelen kom i 2001, før utvidelsen av EØS med østblokklandene, hvor vi var en del av et område med relativt like lønns- og arbeidsvilkår. Da kunne mangel på arbeidskraft presse opp lønninger og gi for høy inflasjon. Etter utvidelse dekkes økt etterspørsel etter arbeidskraft lett fra de tidligere østblokkland. Ja, så mye at det blir snakk om sosial dumping.

Så hele begrunnelsen for handlingsregelen om å hindre press i økonomien er nå bortfalt, slik også Dørum antyder.

Dørum skriver at det er mange prioriteringer som må gjøres over statsbudsjettet. Ja, men det er stor forskjell på varige investeringer og varige faste driftsutgifter.

Varige faste driftsutgifter må holdes under bedre kontroll enn i dag, men varige investeringer kan vi gjøre mer av!

Les også

Carl I. Hagen: Krise i gamlelandet hvis Oljefondet finansierer bompengeprosjektene? Bare tull!

Les også

Øystein Dørum: Bompenger? I verdens rikeste land?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter