Debatt

Kort sagt, 24. april

  • Debattredaksjonen

Nicolai Tangens seminar. Nødhjelp til næringslivet. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misunnelse, Mjøs?

Aksel Mjøs har i Aftenposten 21. april et innlegg til forsvar for Nicolai Tangen og hans seminar. Det første han gjør overfor kritikerne av seminaret, er å dra misunnelseskortet.

Hensikten med samlingen er det delte meninger om, og virkningen ikke minst. Når Mjøs sier at Tangen har betalt alt sammen for «eigne pengar», betyr det visst at vi ikke bør legge oss opp i dette. Men Torbjørn Røe Isaksen vil betale for maten, og Yngve Slyngstad, sammen med flere andre offentlig ansatte, har arbeidsgiver som vil ta regningen. Da blir det skattebetalerne som tar støyten.

Tilbake til «misunnelsen» Mjøs tillegger oss kritikere som egenskap og forklaring for å desavuere våre argumenter. Nei, vi er mange som betakker oss for slike miljøer. Og for enkeltes holdninger om at man, i kraft av sin posisjon, dagen derpå kan belære oss om gode beveggrunner. Vi tørster ikke etter luksus. Vi er tilhengere av tillit til at ting går riktig for seg, at ingen skal kunne skaffe seg fordeler via påspandering. Så enkelt er det, selv om forbindelser og lukkede nettverk alltid vil være der.

Else Marie Vestrum Olsson, pensjonert adjunkt


Dette er nødhjelp til næringslivet

I Aftenposten 16. april forteller bedriftseier Joakim Strand om sitt møte med koronakrisen. Stein for stein har han bygget opp en bedrift med personlig lånegaranti, omstillingsvilje og lange arbeidsdager. Det er denne typen stå på-vilje som norsk næringsliv og den norske velferdsstaten er avhengig av. Men i midten av mars ble hverdagen snudd på hodet. Nærmest over natten mistet han mange av kundene. Flertallet av de 35 ansatte er permittert. Strand er kritisk til myndighetenes redningspakke.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette er en fortvilet situasjon for bedriften. Koronaviruset og smitteverntiltakene har medført et dramatisk tilbakeslag for det private næringslivet over store deler av verden. I Norge har aktiviteten i fastlandsøkonomien falt med ca. 14 prosent i løpet av mars, ifølge SSB. Over 400.000 nordmenn står uten arbeid.

De siste ukene har vi fått på plass en rekke tiltak som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen. Kompensasjonsordningen er utviklet i ekspressfart. Det har aldri vært meningen å ha en kompensasjonsordning som er skreddersydd hver enkelt virksomhet i Norge. Ordningen er skreddersydd ekstremsituasjonen vi er i. Virusutbruddet rammer så godt som alle virksomheter, og da må kompensasjonsordningen treffe bredt og være enkel å administrere.

Kompensasjonsordningen er bare ett av mange krisetiltak. Den enkelte virksomhet får hjelp til å dekke lønnskostnader gjennom Nav. I tillegg får bedriftene skattelettelser, betalingsutsettelser og lånegarantier fra staten. Dette er nødhjelp til næringslivet.

Jeg vil oppfordre alle til å støtte opp om sitt lokale næringsliv. Kanskje det er nå du kan pusse opp badet hjemme? Kan du handle mer hos din lokale baker? Kan du reparere noe hos din lokale gullsmed? Eller bestille bøker fra en bokhandel? Hver og en av oss bidrar til å holde næringslivet og Norge i gang, slik at flere kan beholde jobben. Nå er det viktigere enn noen gang.

Iselin Nybø, næringsminister (V)


Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Næringsliv
  3. Koronaviruset
  4. Oljefondet