Debatt

Kort sagt, torsdag 7. januar

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Bruk av spyttemaske i fengsel. Student på Zoom. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Spyttemaske gir falsk trygghet

Det er noe hyklersk når statssekretær Thor Kleppen Sættem i Aftenposten 21. desember viser til at bakgrunnen for å utstyre fengselsbetjentene med spyttemaske, er at Kriminalomsorgen har et ansvar for å sikre at de har et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Statssekretæren omtaler dette nærmest som et smitteverntiltak. Han maskerer dermed at dette er et potensielt dødelig tvangsmiddel, som gjør absolutt ingenting for å styrke fengselsbetjentens relasjonelle sikkerhetsarbeid.

Vi har nasjonale og internasjonale rettsstandarder og Sivilombudsmannens anbefalinger som vektlegger relasjonelt sikkerhetsarbeid basert på positiv interaksjon og tilstedeværelse i fellesskapet. Fremfor å forholde seg til disse velger regjeringen et tiltak som demoniserer fengselsbetjenten.

Spyttemasken signaliserer en villighet hos betjentene om å bruke vold mot innsatte. Dette vil føre til økt konfliktnivå, redsel og aggresjon hos de innsatte. Spyttemasken representerer dermed en falsk trygghet for fengselsbetjenten.

Sven-Erik Skotte, høyskolelektor og jurist


Studenter kan ikke Zoome til seg laboratoriekunnskaper

Lørdag kveld kunne studenter og undervisere lese i nettaviser at undervisning ved høyskoler og universiteter skulle gis digitalt frem til 18. januar. For å redusere koronaspredningen ville regjeringen at studenter skulle vente med å reise tilbake til studiestedet.

Intensjonen med å holde studenter tilbake hos «mor og far» var god. Og skulle man ikke kunne anta at studentene vil få tilfredsstillende undervisning fra landets beste forelesere, som nå er drevne i Zoom og Teams?
Problemet med denne antagelsen er at mye undervisning, uansett hvor gode lærerne er, ikke kan gjøres digitalt. Et viktig eksempel er laboratoriearbeid. Håndtering av biologiske celler, kjemikalier og så videre kan ikke gjøres over nettet. Det blir litt som å prøve å ta lappen ved å spille masse bilspill på Playstation.

Resultatet er at undervisningen på laboratoriet ved flere ledende læresteder kan bli avlyst. Studenter går glipp av viktige ferdigheter.

Det er litt ironisk at praktisk kunnskap om å lage nye medisiner blir satt på vent midt i en global pandemi. Derfor håper jeg at regjeringen i fremtiden vil huske at sentrale ferdigheter ikke alltid kan læres på nett, og at de tar dette med i avgjørelser og presiseringer når nye tiltak skal gjennomføres.

Steven Ray Wilson, utdanningsleder, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Fengselsvesenet
  3. Undervisning