Staten tar fra tegnspråklige barn

Kunnskapsminister Guri Melby (V) setter fremtiden til norsk tegnspråk på spill, mener innleggsforfatterne.

Som språkforskere er vi bekymret for både barna og språket de lærer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som Aftenposten skriver 28. desember, er Staten på vei til å legge ned et tilbud som gir ni år gamle Klara Lyby og andre tegnspråklige barn muligheten til å være seg selv. Som språkforskere er vi bekymret for både barna og språket de lærer.

Når døve og tunghørte barn samles for å lære tegnspråk, bor de på internat drevet av Statped. Her får de mulighet til å bruke språket de lærer i timene, i et miljø hvor nedsatt hørsel ikke er noe problem.

Fra nyttår legges internatene ned, og barna sjekker inn på hotell. Mange gruer seg nå til at felleskjøkken erstattes av hotellrestaurant. Vi er sjokkert over at man med et pennestrøk fjerner et så viktig språkmiljø.

God psykisk helse

Til Aftenposten sier Statpeds ledelse at de skal «utvikle tiltak for å ivareta et fortsatt godt språkmiljø i hele landet». Hvordan skal de få til det når de ignorerer det som skjer utenfor klasserommet?

Vennerelasjoner er en viktig del av språkmiljøet, og avgjørende for utviklingen. Språklig og sosial omgang med barn, unge og voksne som erfarer verden som dem, bidrar til utvikling av identitet, livsmestring og god psykisk helse.

Statped og Kunnskapsdepartementet hevder at nedleggelsen gir mulighet for et mer likeverdig tilbud over hele landet. Vi kan ikke forstå annet enn at elever over hele landet nå får et dårligere tilbud.

Hva synes Melby?

Den nye språkloven fastslår myndighetenes ansvar for å fremme norsk tegnspråk. På Språkdagen 2020 fremhevet kunnskapsminister Guri Melby (V) at vi har for få tegnspråklige arenaer. Samtidig fjerner hun en av de viktigste arenaene for tegnspråklige barn og setter fremtiden til norsk tegnspråk på spill.

Synes Melby det er verdt risikoen?

Torill Ringsø, stipendiat, NTNU

Jessica B. Hansen, MultiLing, UiO

Pernille Hansen, Høgskolen i Innlandet

Anne Dahl, NTNU

Kjersti Faldet Listhaug, NTNU