Debatt

Fakta om stråling må ikke bli fake news

 • Hanne Kofstadmoen
  Avdelingsdirektør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Sindre Øvergaard
  Seksjonssjef, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Feilinformasjon kan skape helseangst og redusert livskvalitet, mener Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

El-overfølsomhet er ikke en diagnose. Gå til lege dersom du føler deg syk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi ser en økende tendens til feilinformasjon og konspirasjonsteorier knyttet til stråling fra trådløs teknologi. En av myndighetenes fremste oppgaver er å ivareta folkehelsen. Dette er et ansvar Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet tar på alvor.

I Norge er eksponeringen fra trådløs teknologi lav, og langt under grenseverdiene. Det er trygt å benytte trådløs teknologi.

Avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Seksjonssjef Sindre Øvergaard, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Enkelte interesseorganisasjoner og bloggere fremmer et budskap om at stråling fra trådløs teknologi gir alvorlige helseplager. De peker på utvalgte studier som støtter deres syn.

Denne type feilinformasjon om stråling kan skape helseangst og redusert livskvalitet.

Vær kildekritisk

Eksponeringen fra trådløs teknologi er ikke forbundet med negative helseeffekter.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets uttalelser om helseeffekter er vitenskapelig basert og solid forankret. Vi lener oss blant annet på anerkjente internasjonale komiteer og organisasjoner der forskning vurderes i henhold til metodekvalitet, objektivitet og fagfellevurderte publikasjoner. Vårt råd er å være kildekritisk.

Det er et grunnleggende prinsipp innen strålevern at fordelene ved bruk av stråling skal være større enn ulempene. Dette prinsippet er nedfelt i Lov om strålevern og bruk av stråling, også kalt strålevernloven.

Hvis ulempene overstiger fordelene, er strålebruken ikke berettiget og dermed ulovlig. Dersom strålebruken innebærer risiko, men likevel er berettiget, blir risikoen regulert av myndighetene til den kommer ned på et akseptabelt nivå.

Les også

Hvorfor skal de tjene på din frykt?

Bruk legen

Eksponeringen fra trådløs teknologi er berettiget. Den er forbundet med mange fordeler, som at tale og datatrafikk går raskt og at dekningen er god i ulykkes- og beredskapssammenhenger.

El-overfølsomhet er ikke en diagnose, men vi må anta at plagene er reelle.

Myndighetene er opptatt av at denne gruppen skal behandles på en ordentlig måte i helsevesenet. Derfor er det nedsatt et nasjonalt samarbeidsforum som ser på løsninger for denne gruppen.

Gå til lege dersom du føler deg syk. Det er risikabelt å diagnostisere seg selv.

Les også

 1. Hvordan møter vi syke folk som ikke har en anerkjent diagnose?

 2. Neste år rulles 5G ut i Norge. Ingen vet om det er farlig.

 3. Neste år rulles 5G ut i Norge. Nei, det er ikke farlig.

Les mer om

 1. Trådløs teknologi
 2. El-overfølsomhet
 3. 5G
 4. Mobilstråling