Debatt

Kort sagt tirsdag 9. mai

  • Redaksjonen

Homfile og følelser, omskjæring av guttebarn, populisme, høyhusplaner, stor meddomsrett og Oslos hjemkjøp av kraftnett Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Seksuelle virkeligheter

Nina Karin Monsen skriver i Aftenposten 5. mai om homofili. Seksualiteten - med følelser og kjærlighet - avfeies som retorikk og onani.
Så langt jeg kan huske tilbake til barne- og ungdomsår har jeg følt dragning og lengsler mot eget kjønn. 72 år gammel kjenner jeg det samme. Livet har budt på forelskelse og hjertesorg, seksuelle høydepunkter og hendelser man gjerne vil glemme. Har ikke alle mennesker slike opplevelser?
Visst finnes det psykiske lidelser blant homofile. «Komme ut» -prosessen, å bli ærlig overfor seg selv og omgivelsene kan være beintøff. Den blir ikke lettere i møtet med fordømmende slektninger, spydige arbeidskolleger, ondsinnede medelever og en filosof som fører noe som ligner et korstog. Det brukes ikke alltid de store ord, men nedsettende bemerkninger, grisete betegnelser, homsevitser, hint og minespill - små ting som svir og setter spor i sinnet.
Gutten som forelsker seg i jenta, blir neppe møtt på denne måten.
Kjære Nina Karin Monsen. Hvorfor lar du ikke oss homofile være i fred? Hva galt har vi gjort deg?
Lev godt i ditt heterofile samliv slik jeg lever i mitt mangeårige partnerskap med Sigurd.

Arne Ødegaard, Trondheim


Religiøs lemlesting av guttebarn

Endelig har et politisk parti ført inn i sitt partiprogram at det skal bli slutt på lemlesting av små guttebarn ved norske sykehus.
Det står i Det gamle testamente (ca. 800 – 1000 år f.kr.) at det er en pakt mellom Vår Herre og menneskene at guttebarn, åtte dager gamle, skal omskjæres. På den tiden var rensligheten sikkert ikke så god at det var en fornuftig tanke, men i vår tid er det absurd å forringe Guds skaperverk til skade ikke minst for den senere mannen, men også hans kvinnelige partner.
Særlig jødene som har Det gamle testamente som grunnlag for sin tro, praktiserer fortsatt denne såkalte Pakten, og også andre kirkesamfunn, for eksempel mormonene.
Når det gjelder Den norske kirke, så sier den i boken Dette tror vi: «Jesus opphever ikke noen av Guds lover fra Det gamle testamente» – ergo er også Den norske kirke forpliktet til å etterleve pakten med omskjæring, men heldigvis har vel fornuften rådet – eller hva sier Kirken til spørsmålet?
Mormonene praktiserer voksendåp, det vil si at først når en person har kommet til skjells år og alder, bør vedkommende selv få bestemme over sin tro–men ikke legeme, det er allerede skamfert etter åtte dager.
Det er på tide at de politiske partiene sørger for at ikke skattepenger sløses bort, og at ikke sykehusene her i landet blir belastet med vandalisme på små guttebarn – og til og med i Guds navn.

Odvar Mosnesset, tidl. ambassadør, Oslo


Lettvint om populisme fra Clemet

Kristin Clemet karikerer mine argumenter i populismedebatten når hun hevder at jeg forklarer alt med økonomisk ulikhet. Tvert imot er jeg opptatt av å få frem at det er flere faktorer bak misnøyen med de tradisjonelle partiene – som populistene utnytter.

Bekymringene rundt innvandring og integrering er reelle og må som sagt tas på alvor. Det er også riktig at innvandringsmotstand er den saken som forener høyrepopulister mest. Men det blir for lettvint å konkludere med at innvandring er den viktigste forklaringen bak høyrepopulismens fremvekst.

Dagens innvandring skjer i en tid preget av uro, økonomisk usikkerhet og fremtidspessimisme. Populistene har størst appell blant folk med lav utdannelse som er de mest utsatte i møte med globalisering, innvandring og teknologiutvikling. I mange land føler disse gruppene seg med rette glemt av de politiske elitene.

Svaret er hverken økonomisk proteksjonisme eller velferdskutt for de fattige og skattekutt for de rike, men å redusere økonomisk ulikhet, løfte dem som har stagnert og å skape optimisme. Det er legitimt å være for en kontrollert innvandringspolitikk, men moderate høyrepartier må ikke legitimere høyrepopulistenes retorikk som skaper polarisering, frykt og splittelse.

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda


Montebellomonolog

Hva sysler vi med i Husebyåsen, på Montebello? Revidert kommuneplan på sms og Aftenposten 28. april.

White arkitekter, Husebyplatået, bistår med utbyggingsplaner og «utadretted» virksomhet, Montebellodialogen.

16.000 byggeklare boenheter i Oslo! Men utbyggerne vil kjøpe opp, Grefsen, Smestad, Husebyåsen og Montebello. Trygg avkastning for oppkjøp i trivelige bomiljøer. Men vi er i veien for en tvilsomt estimert vekst.

Montebello stasjon var hverken kollektivknutepunkt eller utviklingsområde i kommunens arealbruksstrategi mot 2030 og 2050. I april kom Kommuneplanen mot 2040. Montebello stasjon er nå Utviklingsområde A, slik utbygger ønsker. Kommunen «legger til grunn at fortetting skal baseres på frivillighet». Oppkjøpere rundt stasjonen, med jafs i Husebyåsen, helst hele Huseby; nye Oslo med blokker og høyhus på 19 etasjer. Glem Byantikvarens gule liste.

Dobbelt takst for hjemmet ditt og utbyggerne realiserer planen. Selger naboen, selger vel du? Før planene er demokratisk behandlet og før nødvendig konsekvensanalyse.

Flott hva, Raymond Johansen. Du vil prege byen vår?

Montebellodialog? Lokaldemokrati? Nei, Montebellomonolog.

Kari K. Holm, Oslo


Lagmannsretten og demokratiet

Lekdommere hører med i domstolene. Det er poengtert i arbeidet med avvikling av juryen og innføring av «stor meddomsrett».

Jeg er dommer i Frostating lagmannsrett. Det er ankedomstolen for Trøndelag og Møre og Romsdal – to lagsogn med hver sine utvalg av folkevalgte lekdommere. Vi trekker stadig ut kvinner og menn fra Trøndelag til saker som behandles i Trondheim og møringer til sakene på Møre.

Frem til i fjor hadde vi ukentlig rettssaker i Kristiansund, Molde og Ålesund. For å spare penger til reise, kost og losji har Domstoladministrasjonen oppfordret oss til å flytte flest mulig saker til Trondheim tinghus. På den måten påføres partene ekstra kostnader – utlegg for partene selv, advokater, vitner og sakkyndige. Og de bruker mer tid. Det gjelder både tvister og straffesaker. Aktørene må komme til oss istedenfor at tre dommere drar til dem.
Samfunnsøkonomisk er det ikke.
I 2017 har vi hatt meget få saker på Møre. Om mulig setter vi retten i Trondheim og benytter eventuelt lekdommere fra Trøndelag.
Sparetiltaket medfører at folkevalgte kvinner og menn etter hvert skvises ut. Det heter at man skal dømmes av sine likemenn. Det har et geografisk aspekt. Demokratiet undergraves, og det er altfor viktig til at det skal bero på sparetiltak bestemt av Domstoladministrasjonen og lagmannsretten.
Slike reformer bør Stortinget ta stilling til. Hvis hovedregelen skal være at sakene våre holdes i Trondheim, bør det lovfestes. Det bør i så fall bestemmes i domstolsloven at ankesaker bare behandles på Møre når det er nødvendig på grunn av befaring og lignende
Dette er et demokratisk problem, også for andre lagmannsretter med flere lagsogn.
For øvrig er ikke møringer dummere enn trøndere.

Mats Stensrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett


Raymonds ideologiske seminar

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Aftenpostens kritikk av Hafslund-transaksjonen er ideologisk skivebom. Da bør vi lytte. Johansens ideologiske bomskudd inkluderer blant annet rekommunalisering av velfungerende sykehjem og forbud mot nye private barnehager.
Høyre støtter at Hafslunds kraftproduksjon flyttes til kommunens heleide kraftproduksjonsselskap, E-co. Det er industrielt fornuftig, og noe også det borgerlige byrådet jobbet med. Johansen tar derfor feil når han påstår at Høyre vil kvitte seg med kommunens vannkraftproduksjon. Kraftproduksjon er vårt felles arvesølv.
Kraftnettet er en annen sak. Det gir ikke mening at Oslos innbyggere skal eie kraftnettet i Østfold og Akershus. 10 milliarder kroner rekker til mange investeringer som Oslofolk vil ha langt større glede av.

Høyre støtter at kommunen selger halvparten av fjernvarmeproduksjonen i Oslo og forbrenningsanlegget på Klemetsrud til finske Fortum. Fortum kan tilføre kommunen industriell kompetanse, og privat eierskap vil hindre ulønnsomme investeringer. Det er mer overraskende at Johansens ideologiske fanebærere i SV og Rødt synes det er en god idé.

Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Omskjæring
  3. Kristin Clemet
  4. Innvandring
  5. Lokaldemokrati
  6. Integrering
  7. Kraftproduksjon