Jeg vil gjerne delta på plingfesten

Vi trenger holdningsendringer og klare regler for ferdsel på gang- og sykkelveier og stier, skriver Erik Ranheim.

Å sykle i Oslo er av og til som å sykle på en hinderbane.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg har nettopp lest Therese Solliens kommentar «Bli med på plingfesten!» med stor interesse. Jeg kjenner meg godt igjen i hennes beskrivelser. Jeg er 71 år gammel og har syklet siden jeg var seks år som avisgutt – til skolen, til jobben og på tur på veiene og stiene rundt Oslo og i marka. Jeg har vært utsatt for flere fall og nær døden-opplevelser, men sykler fortsatt daglig og langt mer enn jeg kjører bil.

Sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel.

Sykkelveinett er flott, men det er ikke eneste løsning for å kunne ferdes trygt med sykkel i Norge. Det vil aldri bli nok penger til å bygge det ut over alt. Ofte er det også estetiske og fysiske hensyn og hindringer.

Gang- og sykkelsti uten problemer

Med lang erfaring som syklist mener jeg at det vi først og fremst trenger er holdningsendringer og klare regler.

Dette fikk jeg i praksis se da jeg strandet en uke i Washington D.C. og hver dag løp opp og ned gang- og sykkelstien langs Rock Creek Park.

Her var det stor ferdsel av syklister og gåere, både enkeltvis og i grupper, som langs Akerselva i dag. Men i motsetning til veien langs Akerselva, så jeg aldri problemer langs Rock Creek Park.

Alle holdt godt til høyre, syklister varslet sin ankomst med et pling i bjellen, og hvis sykkelen passerte en gruppe, sendt bakerste mann en beskjed fremover: Bike on your left. De som sto og pratet, gjorde dette på siden av gang- og sykkelstien.

De aller fleste var blide, mange hilste og alle klarte å komme frem uten problemer.

Langs norske gang- og sykkelveier er det ofte fullstendig kaos. Grupper tar hele stien, folk går og sykler på begge sider og stopper midt på veien eller stien og snakker. Ofte brukes gang- og sykkelveier i Oslo til parkering eller lagring i forbindelse med bygging eller veiarbeider.

Mødre med barnevogner, gamle folk og hundeeiere ser ut som de tror de har spesielle rettigheter. Å sykle i Oslo er av og til som å sykle på en hinderbane.

Trenger klare regler

I dag anbefales det å sykle på høyre og gå på venstre side på gang- og sykkelveier. Dette fungerer ikke hvis det er stor trafikk. Da burde alle holde seg godt til høyre. Jeg har forsøkt å kontakte Syklistenes Landsforening, men fikk ikke engang svar. Jeg hadde meldt meg inn hvis jeg så at de gjorde nytte for seg.

For det første trengs det klare regler for ferdsel på gang- og sykkelveier og stier. For det andre trengs det en holdningsendring hvor alle tar hensyn til hverandre og en aksept for at også syklistene har rettigheter. For det tredje må alle følge reglene. For å få dette til må det være en kontinuerlig kampanje for å endre holdninger og gjøre reglene kjent.

Aftenposten kan kanskje stå i spissen for en slik kampanje. Men det må lang tålmodighet til for å oppnå klare regler og endrede holdning.