Kort sagt, mandag 25. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Strømmetjenester. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bokmarkedet må lære av musikkbransjen

I Aftenposten 20. juli kritiserer samfunnsøkonom Helle Stensbak min oppfordring om å se til musikkbransjen når ny boklov utformes.

Et nøkkelspørsmål er om prisreguleringer og etableringshindringer er det mest effektive for å styrke kunstnerøkonomien. Den handler ikke bare om de etablerte på innsiden, men også om de uetablerte som kan få tilgang til plattformer de før bare kunne drømme om. Strømmerevolusjonen har gitt mer musikk, mer lytting og større inntekter. Dette må veies opp mot en noe svekket inntekt for etablerte musikere.

Et musikkmarked som faktisk fungerer, bør ikke ødelegges. Omsett heller suksessen til bedre kunstnerøkonomi gjennom tradisjonelle kulturpolitiske virkemidler som stipender og støtteordninger.

Det samme gjelder for bokmarkedet. Nye reguleringer kan slå beina under det store potensialet som ligger i strømming av lydbøker og e-bøker. Et mer deregulert marked vil etter alt å dømme komme litteraturen til gode.

Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi og musiker