Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang

21 personer har signert oppropet om at Norge må støtte forslaget om patentfritak i Verdens handelsorganisasjon.

Pandemien er ikke over før vi alle er trygge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se alle som har signert oppropet nederst

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært tydelig i sine anbefalinger om støtte til unntak fra patentrettigheter og oppfordring til fordeling av vaksiner.

I solidaritet med pasienter og helsearbeidere i lav- og middelinntekstsland støtter vi som fagfolk den globale kampanjen for rettferdig fordeling.

Vi stiller følgende krav til den norske regjeringen:

  • Norge må forplikte seg til umiddelbar omfordeling av vaksinedoser for å øke vaksinasjonsdekningen globalt i tråd med Verdens helseorganisasjons målsetning.
  • Norge må støtte forslaget om unntak fra patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr mot covid-19 i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Lite å skryte av

Utviklingen av koronavaksiner på rekordtid har vært en seier for vitenskapen. Men fordelingen av vaksinene er lite å skryte av. Mot slutten av september er det satt over 6,4 milliarder vaksinedoser globalt. Over 80 prosent av disse er satt i høy- og øvre middelinntektsland.

Her til lands forventes en vaksinasjonsdekning på 90 prosent av befolkningen i løpet av kort tid. Som et resultatet av dette åpnet Norge samfunnet i september.

Samtidig har kun 2,4 prosent av befolkningen i lavinntektsland og få helsearbeidere i afrikanske land fått sin første vaksinedose.

Ingen er trygge før alle er trygge» har med god grunn vært et mantra under pandemien

Manglende tilgang til vaksiner i lavinntektsland fører til økt sykdom og død av covid-19. Samtidig fører det til en overbelastning av sårbare helsevesen.

Dermed vil man få en redusert mulighet til å forebygge annen sykdom, samt fare for nedstenging av samfunn, inkludert skoler.

Vedvarende spredning i uvaksinerte befolkninger betyr også uendelige muligheter for fremvekst av nye virusvarianter. Dette kan føre til oppblomstring av pandemien, også i Norge.

«Ingen er trygge før alle er trygge» har med god grunn vært et mantra under pandemien, men dessverre er ordene blitt stående som tomme løfter.

Nobelprisvinnere i medisin May-Britt Moser og Edvard Moser er blant dem som har signert under oppropet.

Må øke innsatsen

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax klarer ikke å levere nok vaksiner. De kunngjorde nylig at de vil levere kun 1,4 milliarder doser av en målsetting på 2 milliarder før utgangangen av 2021. Det er en nedjustering med 25 prosent fra siste prognose i juli.

Norge har lovet å omfordele 5 millioner doser i 2021, men så langt er kun en mindre andel av disse levert.

Norge må øke innsatsen for å umiddelbart omfordele vaksinedoser som lovet til lav- og mellominntektsland gjennom Covax for å bidra til å dekke det akutte behovet for vaksiner.

Flere legemiddelselskaper rundt i verden står klare til å starte produksjon av covid-19-vaksiner dersom de får muligheten til dette.

I oktober 2020 la Sør-Afrika og India frem et forslag i TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon. De tok til orde for et midlertidig unntak fra blant annet patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr til bruk i bekjempelsen av covid-19.

Forslaget gjelder frem til vaksinen er tilgjengelig globalt og majoriteten av befolkningen har utviklet immunitet.

En mann får sin første vaksinedose i Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo i april.

Norge må følge etter

Under en global folkehelsekrise må alle ledd i vaksineproduksjonen belyses. Patenter er ett av disse.

Et unntak fra patentrettigheter vil kunne gi en økning i global produksjon av vaksiner til en rimeligere pris. Forslaget støttes av Verdens helseorganisasjon, mer enn 100 land og 140 tidligere statsledere og nobelprisvinnere.

USA har gitt sin støtte til unntak for patentrettighetene for vaksiner. EU, Storbritannia, Sveits og Norge går fremdeles mot forslaget. I september snudde Australia.

Norge må nå følge etter og støtte forslaget ved møtet i Verdens handelsorganisasjon 13. og 14. oktober.

Det globale målet for vaksinedekning er at alle land skal ha vaksinert 40 prosent av befolkningen før utgangen av 2021 og 70 prosent før midten av 2022. For å få til dette må Norge umiddelbart omfordele vaksiner som lovet til Covax og støtte forslaget om patentfritak i Verdens handelsorganisasjon.

Dette er våre krav som fagfolk til den norske regjeringen.

Pandemien er ikke over før vi alle er trygge.

Oppropet er signert av følgende:

Jon Laake, leder av Anestesiforeningen

Olav Lutro, leder av Infeksjonsmedisinsk forening

Aina Akerø, leder av Lungemedisinsk forening

May-Britt Moser, nobelprisvinner i medisin

Edvard Moser, nobelprisvinner i medisin

Ole Frithjof Norheim, etikkprofessor og leder av Bergen senter for etikk og prioritering ved Universitetet i Bergen

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Esperanza Diaz, professor og leder av pandemisenteret ved Universitetet i Bergen

Rebecca Jane Cox, professor og leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus

Pål Aukrust, professor ved Universitetet i Oslo og leder av COVID-19 behandlingsstudien Nor Solidarity

Gunnveig Grødeland, seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved Universitetet i Oslo

Marius Trøseid, overlege og leder av den europeiske pandemiplattformen EU SolidAct

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø

Gunnar Bjune, professor emeritus ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo

Bente Moen, professor og direktør ved Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer ved Universitetet i Bergen

Morten Rostrup, professor og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus

Karine Nordstrand, lege ved avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Siri Forsmo, dekan og professor ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU

Elin Hoffmann Dahl, Leger uten grenser

Erlend Grønningen, Leger uten grenser

Ida Tveter, Leger uten grenser