Trondheimsveien må bygges om!

  • Torvild Sveen
Oslo kommune ønsker en mer miljøvennlig Trondheimsvei. Varer og personer må sikres fremkommelighet, samtidig som hensynet til beboere og miljø i Groruddalen ivaretas, understreker innleggsforfatteren.

Oslos ønske om miljøgate mellom Sinsen og Grorud er en gyllen anledning til å sikre næringstransport og pendlere en bedre fremkommelighet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fra Gjøvik og Raufoss-industrien, Hadeland-industrien og industrien på Gjelleråsen kjører mange tusen lastebiler sørover gjennom Groruddalen, på vei mot havn, utland og eksportmarkedene, eller på vei mot Alnabru for å sende varer ut i landet. De opplever Nittedal og Groruddalen som en propp i veisystemet. Den fremtidige konkurransekraften for næringslivet er avhengig av en videre helhetlig planlegging og utbygging av Riksvei 4, spesielt gjennom Nittedal og forbi Oslo.

Oslo kommunes ønsker om en mer miljøvennlig Trondheimsvei, kombinert med næringstransportens og pendlernes behov for bedre fremkommelighet, må ses i sammenheng. Det må lages helhetlige løsninger.

Dette har Statens vegvesen lenge påpekt, og de har ønske om å planlegge en slik løsning. Om Fossumdiagonalen blir en del av løsningen, og hvordan prosjektet skal finansieres, må bli en del av prosessen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har i et møte med oss nylig støttet opp om at det må en helhetlig løsning på plass.

På vegne av Stor-Oslo Nord, en allianse av alle kommunene nord for Groruddalen og opp til Gjøvik samt Viken og Innlandet fylkeskommuner, vil vi invitere Oslo kommune til å finne gode helhetlige løsninger, som regjering og storting kan prioritere i nær fremtid.

Fremtidsrettet løsning

Hurdalsplattformen fastslår at regjeringens mål er å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030 og trygge arbeidsplasser i eksportnæringene. En videre utvikling av Raufossindustrien og industrien på Hadeland og Gjelleråsen blir derfor avgjørende.

I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2022 ber Stortinget om at regjeringen tar initiativ overfor Statens vegvesen om å gjennomføre tiltak og reguleringer i dialog med Oslo kommune. Disse kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere langs Riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud.

Grunnlaget for å få gjennomslag for en fremtidsrettet løsning for Riksvei 4 gjennom Oslo har aldri vært bedre. Den bør selvsagt også inkludere bedre kollektive løsninger.

Må finansieres av staten

Det må likevel ikke glemmes at Raufoss-industrien alene har en omsetning på 12 milliarder kroner og en eksportandel på 95 prosent. Aksjeselskapene langs hele riksvei 4 omsetter for 70 milliarder kroner og sysselsetter 32.000 personer.

AS-ene alene gir et skattebidrag på 9 milliarder kroner. Varer og personer må sikres fremkommelighet, samtidig som hensynet til beboere og miljø i Groruddalen ivaretas.

La oss derfor stå sammen om at en ny veiløsning på Riksvei 4 gjennom Groruddalen må planlegges av Statens vegvesen, og at vi alle kan bidra i den prosessen. Planen må stå klar før neste Nasjonal transportplan-rullering, og prosjektet må finansieres av staten!

Dette er ikke bare et osloanliggende, men et anliggende for en stor del av hovedstadsregionen og Innlandet.

Torvild Sveen er ordfører i Gjøvik kommune og leder av Stor-Oslo Nords styringsgruppe. Den består av Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Nittedal, Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune.