Debatt

Vi er store mennesker som jobber med små mennesker. Vi er ikke maskiner.

 • Jorunn Folkvord
  Kontaktperson grunnskole, Utdanningsforbundet Oslo
 • Halvor Hals Kolsrud
  Kontaktperson barnehage, Utdanningsforbundet Oslo
Det ropes fra alle kanter om hvor viktig det er å holde barnehager og skoler åpne. Men barnehager og skoler kan ikke drives uten personale, skriver innleggsforfatterne.

Det er grenser for hva vi makter, og de grensene har vi passert for lenge siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi som jobber i Oslos barnehager og skoler, har trygge ansettelser og sikker inntekt. Vi vet at dette plasserer oss blant de heldige akkurat nå. Like fullt er vi fortsatt bare mennesker. Det er grenser for hva vi makter, og de grensene har vi passert for lenge siden.

Gir utrygghet

Det ropes fra alle kanter om hvor viktig det er å holde barnehager og skoler åpne. De sårbare barna, de usikre elevene, de med ekstra hjelpebehov, de med helt vanlige behov, de som trenger stabilitet, de som trenger variasjon – ja, faktisk trenger alle barnehagen og skolen nå.

Vi er IKKE uenige i dette.

Det er ikke tilfeldig at vi jobber i barnehager og skoler. Vi vet at jobben vi gjør, er viktig. Og vi vet hva barna og elevene vi treffer hver dag, trenger. Vi vet at brå endringer er spesielt vanskelig å håndtere for mange – det gir utrygghet. Og den utryggheten står vi nå midt oppi.

Plutselige nedstenginger, vikarbytter, endringer i timeplanen og i-siste-liten-løsninger. Vi har vært gjennom en høst hvor vi ikke har kunnet gi sikre beskjeder om neste uke eller i morgen eller for den saks skyld timene etter lunsj.

Snakker for døve ører

Vi har sagt fra på alle mulige måter som det er mulig å si fra på, gjennom aviser, TV, radio, til foreldre, gjennom formelle kanaler til arbeidsgiver på alle nivåer – men vi snakker for døve ører. Standardsvaret er: «Vi må holde barnehager og skoler åpne.»

Vi har sagt fra på alle mulige måter. Men vi snakker for døve ører.

Men barnehager og skoler kan ikke drives uten personale. Løsningen er visst at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at vi skal få karantenefritak. Tror dere at vi blir mindre utslitt av det?

Tror dere karantenefritak, som i praksis betyr at vi må isolere oss enda mer på fritiden, vil gjøre at vi klarer å hente oss inn bedre enn før? Vi er store mennesker som jobber med små mennesker.

Vi er ikke maskiner.

Redusert åpningstid

Vi er fagfolk som jobber med små barn og store ungdommers utvikling. Vi er vant til at politikere er tunghørte når vi sier ifra at vi trenger mer ressurser for å ivareta dem som har litt større behov enn snittet.

Nå snakker «alle» om de sårbare barna og elevene. Men fortsatt opplever vi at vi ikke blir hørt når vi sier fra om ressursbehov, bemanningskrise og utslitte ansatte.

Alternativet er utslitte ansatte, utrygge barn og plutselige nedstenginger

Vi er klare til å gjøre en innsats, men vi må ha klare og forutsigbare rammer for ansatte, barn og elever.

Det første som må på plass, er redusert åpningstid i barnehagene. Det er helt nødvendig for å sikre et godt og forutsigbart tilbud. Alternativet er utslitte ansatte, utrygge barn og plutselige nedstenginger.

Vi er mennesker og fagfolk!

Det må legges en plan for tiden etter 1. januar. Mye smitte og fortsatt usikkerhet rundt tiltak er den sannsynlige situasjonen. Vi må lage en plan som gjør at barnehager og skoler kan drives forutsigbart, og det blir ikke «vanlig drift». Det kan hvem som helst se at vi ikke er i stand til.

 • Merarbeid må kompenseres. Det dere kaller fleksibilitet, kaller vi gratisarbeid – og vi er ikke beredt til å gjøre det lenger!
 • Vi ser at prisen for åpne barnehager og skoler er vår fritid. Vi gir den ikke fra oss gratis.
 • Vi skal vite at vi er trygge på jobb. Ingen karantenefritak for dem som ikke har fått tredje vaksine! Og vi må ha tilgang på hurtigtester.
 • Vi må ha pusterom. Det vil bety redusert tilbud i perioder. Det må til for at vi skal klare å stå i jobb.

Vi er mennesker og fagfolk. Vi krever vår rett til å bli behandlet som det!


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Barnehage
 2. Barn
 3. Oslo
 4. Oslodebatt