Debatt

Stortinget involverer seg ikke i utnevnelse av høyesterettsjustitiarius | Olemic Thommessen

 • Olemic Thommessen

Stortingspresident Olemic Thommessen Foto: Nesvold, Jon Olav

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det ser ut til å herske en viss uklarhet om Stortingets rolle i forbindelse med utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius.

Tidligere kontakt mellom storting og regjering i denne sammenheng er bl.a. omtalt i Domstolkommisjonens utredning NOU1999:19 Domstolene i samfunnet, der det står: «Ved utnevnelse av justitiarier i Høyesterett er det vanlig med konsultasjoner i Stortinget før Regjeringen tar sin avgjørelse.»

Slike uformelle politiske drøftelser er ikke uvanlig

Dette gjentas av Justisdepartementet i proposisjonen om endringer i domstolloven m.m. (Ot.prp. nr. 44 (2000-2001)).

Uformelle avklaringer

Etter det jeg kan se, har konsultasjonene det her siktes til vært uformelle avklaringer med representanter for partigrupper på Stortinget. Slike uformelle politiske drøftelser er ikke uvanlig i saker hvor regjeringen har behov for å sondere terrenget eller sikre seg politisk støtte før viktige beslutninger tas.

Presidentskapet kommer ikke til å gi innspill

Skillet som vår statsordning setter mellom statsmaktene, tilsier at Stortinget eller Stortingets organer ikke bør involveres formelt i utnevnelsen av høyesterettsjustitiarius. Dette er regjeringens ansvar. Presidentskapet kommer derfor ikke til å gi innspill vedrørende den forestående utnevnelsen, noe justisministeren er innforstått med.

Om det er behov for å klargjøre prosedyrene rundt utnevnelsen av høyesterettsjustitiarius, ønsker jeg gjerne en diskusjon om dette velkommen.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Justisministeren er uryddig | Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf

Les også

Anundsen har valgt mindre åpenhet, men han kunne valgt mer | Henrik Litleré Bentsen

Gunnar Grendstad:

Les også

Stortingets justiskomité bør invitere landets neste justitiarius til en dialog om rettspolitikk og rettsutvikling

Rune Slagstad svarer Gunnar Grendstad:

Les også

Nå er det justitiariusembedet som skal politiseres – jeg vil si: snikpolitiseres

Harald Stanghelle om utnevnelse av ny justitiarius:

 1. Les også

  Kamp om Høyesterett

Les mer om

 1. Debatt
 2. Høyesterett
 3. Politikk

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Vaktbikkja som skal passe på at staten følger menneskerettighetene, får kritikk for sterke bånd

 2. POLITIKK
  Publisert:

  «Høyesterett og domstolene må beskyttes mot raske lovendringer fra et knapt politisk flertall.»

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Stortinget avlyser lønnshopp til statsministeren

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget om koronasituasjonen

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Stortinget ville ikke behandle om Rødt brøt regelverket om hemmelighold

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Nobel-striden om Hagen kan bli avgjort av presidentskapet