Debatt

Debatten om politibevæpning: Verdibasert maktbruk | Robert Mood

  • Robert Mood

Heldigvis er det begrenset overføringsverdi fra stridens hete til norsk virkelighet. Det har imidlertid slått meg i møte med mange forskjellige miljøer at både lederskapet og den reflekterte, verdibaserte profesjonskulturen veteraner står for, har overføringsverdi langt ut over Forsvarets rekker, skriver artikkelforfatteren. Foto: Aas, Erlend

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I debatten om væpning av politiet hevdes det at erfaringene med å anvende militær makt er så spesielle at overføringsverdien er liten.

Militære erfaringer fra operasjoner i utlandet handler imidlertid langt fra bare om direkte våpenbruk i stridens hete. Norske veteraner er bærere av en reflektert profesjonskultur som har mer å by på enn som så.

Forsvarets veteraner har erfart at NATO— og FN-operasjoner i utlandet handler om å være utrustet og trent for å vinne i strid.

Enkeltmann, patruljer, eskadroner og kampvogner støttet av fly i en kamp på liv og død. De har også erfart at hvordan vi møter andre kulturer, helhet og lagspill er viktigere enn våpenmakt for egen styrkebeskyttelse og måloppnåelse.

Robert Mood.

Slutt på detaljstyringKrevende oppdrag, i komplekse situasjoner, under tidspress har dyrket frem et lederskap som definerer mål, motiverer og stiller krav fremfor å detaljstyre og kontrollere.

Et lederskap som delegerer myndighet og ressurser så sant mulig. Som løfter frem, som viser omtanke under og etter avsluttet oppdrag. Som også anerkjenner at for en urolig familie hjemme, kan oppdraget være vel så krevende. «Alle skal hjem» er sterk og reell motivasjon.

Vi har lært at opptreden og bruk av makt må være forankret i verdiene våre for å lykkes. Respekt for oppdraget, befolkning, kultur og religion. Ansvar for seg selv og avdelingen. Mot til å gå i kamp, til å stå imot enkle løsninger, til å hive våpenet på ryggen når det er hensiktsmessig og til å utfordre vedtatte sannheter.

Det har med andre ord utviklet seg en reflektert profesjonskultur forankret i et solid verdigrunnlag.

En kultur hvor det å ta liv sees på som et nødvendig onde og smilene er bredest når de vanskeligste oppdrag er utført uten å løsne skudd. Utrustet og trent for det verste, med velutviklet evne til å bruke virkemidler tilpasset den enkelte situasjon og oppdrag.

Lov å gjøre feil

En profesjonskultur som har lært på den harde måten at i kampens hete opptrer soldaten slik han eller hun har trent. Men det er lov å gjøre feil, så lenge vi tar lærdom.

En profesjonskultur som vet at våpenbruk er kritisk viktig i kampens hete og dyrker stolthet over effektivitet og seier, men som forstår godt at militær makt må underordnes helheten for at det internasjonale samfunn skal lykkes.

En profesjonskultur som vet at følelsen av trygghet som våpen og store kjøretøy gir, fort kan vise seg å være falsk, når fremferden oppleves mer truende enn betryggende for lokalbefolkningen. Soldater som har erfart at avdelingen blir tryggere, og får bedre situasjonsforståelse, når befolkningen møtes med våpenet på ryggen, solbrillene i lommen og et smil, enn når vi kommer dem i møte med våpenet først.

Klokskap i møte med andre kulturer

Militære erfaringer fra operasjoner i utlandet handler således i like stor grad om klokskap i møte med andre kulturer, helhetstenkning, lagspill og forberedelser, som bruk av våpenmakt.

Evne til å være ydmyk i hverdagen, men ikke desto mindre effektiv når det gjelder, har skapt stor respekt blant våre viktigste allierte.

Heldigvis er det begrenset overføringsverdi fra stridens hete til norsk virkelighet. Det har imidlertid slått meg i møte med mange forskjellige miljøer at både lederskapet og den reflekterte, verdibaserte profesjonskulturen veteraner står for, har overføringsverdi langt ut over Forsvarets rekker.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om bevæpning av politiet:

Les også

  1. Terrorforsker: Etterretning viktigere enn pistolen

  2. Politidirektøren skyter budbringeren

  3. «Det er en underliggende tone om at norsk politi ikke er godt nok trent til å håndtere våpen»

Les mer om

  1. Debatt