Debatt

Syv grunner til optimisme for norsk lærerutdanning | Wenche Jakobsen

  • Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning UiT Norges arktiske universitet
Rett før sommerferien presenterte regjeringen sin nasjonale strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, «Lærerutdanning 2025». Målet med denne nasjonale strategien er å skape attraktive lærerutdanninger som holder høy kvalitet for alle klassetrinn.

Syv års erfaring med den nye lærerutdanningen lover godt for den norske skolen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 16.8. tar rektor Jon E. Bakke til ordet for å stoppe den nye lærerutdanningen «før den ødelegger skolen».

I år innføres femårig lærerutdanning ved universitet og høgskoler i hele Norge. Ved UiT, Norges arktiske universitet, utviklet og innførte vi en slik utdanning allerede i 2009. Basert på erfaringer fra denne nye lærerutdanningen mener jeg vi kan snu Bakkes syv grunner til pessimisme til optimisme:

«Allmennlæreren forsvinner» og «Faglæreren overtar»

Ja, og det er bra så lenge vi klarer å erstatte allmennlæreren med en enda bedre lærer. Utgangspunktet for UiTs nye lærerutdanning er norsk lærerutdannings store uløste problem: den riktige kombinasjonen av praksis, fagstudium, fagdidaktikk og pedagogisk teori. I fremtiden vil vi ha større behov for fagkompetanse og spesialisering, og en lærer som kan mye om noen fag, kan være en god erstatning for allmennlæreren som kan litt om mange.

«Alle framtidige lærere må ha mastergrad»

Det er mange dyktige lærere uten mastergrad. Jeg mener likevel at lærere med mastergrad vil gi oss en lærerstab som i større grad enn i dag er med på å utvikle norsk skole i en trygg, vitenskapelig tradisjon og gi norsk skole mer forskningsbasert undervisning.

«Færre lærere utdannes»

Lærerutdanning er alle utdanningers mor. Jeg har stor tro på fremtidens lærerstudenter og tror ikke at de teoretiske kravene som ligger i en masterutdanning ikke passer eller er unødvendig for å bli en dyktig lærer. En masterutdanning vil heve statusen til læreryrket, og det vil bidra til økt rekruttering på sikt, og til at flere lærere velger å bli i skolen.

«Dyrere lærere» og «større og mer sentraliserte skoler»

Ja, en masterutdannet lærer tjener mer enn en adjunkt og vil stille større krav til kommunene. Det blir krevende, men på sikt vil det bidra til å gjøre kommunene til bedre skoleeiere. Vi kan ikke ha en politikk som gir lavt utdannede lærere for å spare penger.

«Spesialpedagogikk ut»

Tilpasset opplæring for hver enkelt elev er et mål. Gode faglige kunnskaper er en fordel når man skal gi tilpasset opplæring og tidlig innsats når eleven har spesielle behov.
En lengre utdanning vil gi enda bedre lærere og gi en bedre skole. Det må vi ikke frykte. Det fortjener barna våre.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Universitet
  3. Lærere
  4. Undervisning