Tar vi livet av de gamle? Elin T. Haugvik Berglund

Forskning i Danmark og USA har vist at de negative konsekvensene av flytting er store. Det har ført til at de eldre har fått et rettsvern Danmark og i de fleste statene i USA.

Vi trenger et lovverk som gir et rettsvern for eldre og deres boforhold.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et prosentvis høyt antall eldre som ufrivillig ble flyttet på, opplevde dramatisk økning av alvorlige psykiske og fysiske helseplager. På engelsk kalles det Transfer Trauma eller Relocation Stress Syndrom. Den triste del av dette syndromet er at det leder til økende dødsfall.

Elin T. Haugvik Berglund, sykepleier og organisasjonskonsulent.

Dette er et kort debattinnlegg, så la meg nevne noen få eksempler:

233 eldre beboere skulle flytte fra en institusjon til en annen (C. Knight Alridge og Ethel Mendkoff 1963). Flyttingen tok to år før den var helt ferdig. Innen ett år var dødsprosenten 32 prosent. De fleste døde innen tre måneder etter flyttingen. De første tre månedene var dødeligheten for alle pasienter tre ganger høyere enn ventet dødelighet. Det er interessant å lese hvilke grupper eldre som klarte seg best og hvilke som klarte seg dårlig.

Det er interessant å lese hvilke grupper eldre som klarte seg best og hvilke som klarte seg dårlig.

Høyere dødelighet

En annen gruppe som ble undersøkt ved ufrivillig flytting i USA, var basert på nedleggelsen av en institusjon. Basert på store kontrollerte studier av opptil 134.200 eldre som måtte flyttes, ble det rapportert at beboerne, som flyttet, hadde en dødelighet som var 2–4 ganger høyere enn for ellers sammenlignbare beboere som ikke flyttet. Andre funn fra de samme studiene viste at dødeligheten var hyppig i løpet av timer eller dager etter flyttingen, og at dødelighetsrisikoen var høyere ved flytting fra ett sted til et annet enn ved intern flytting (Lakeland University, USA).

Andre studier av dødelige flyttetraumer viser at det ble funnet uforholdsmessig høyere dødelighet hos beboere som hadde kognitiv svikt (redusert mental kapasitet, tretthet, hukommelsesvansker m.m.).

Ingen norske statistikker

De mange undersøkelsene i USA har gjort at flytting av eldre, som bor på eldreinstitusjoner, i det store og hele er forbudt. Kun svært spesielle forhold kan gjøre flytting tillatt. Ifølge disse og andre statistikker vil altså mange dø som følge av flyttingen. Jeg vet ikke om noen tilsvarende norsk undersøkelse ved ufrivillig flytting. Jeg har reist rundt i Norge og vist frem disse statistikkene på kurs. Nesten alle steder er folk kommet til meg etterpå og fortalt om lignende opplevelser.
Den største risikoen har vist seg for dem som opplever at flyttingen er ufrivillig. Både danske og amerikanske undersøkelser viser at ønsket flytting til et bedre sted, ikke hadde innvirkning på dødsrisikoen. I Danmark gjorde de undersøkelser av en gruppe beboere som flyttet fra enerom til pleieleiligheter med soverom og stue (toroms). Der var det ingen økning i dødeligheten. På grunn av de negative konsekvensene av flytting av eldre som er beskrevet over, har de eldre et rettsvern i de fleste statene i USA og også i Danmark.

Både danske og amerikanske undersøkelser viser at ønsket flytting til et bedre sted, ikke hadde innvirkning på dødsrisikoen.

Mangler rettsvern

Ufrivillig flytting av eldre er svært vanlig i mange kommuner i Norge. Kan man garantere at økte helseproblemer og død ikke vil skje med alle dem som flyttes rundt på eldreinstitusjonene i landet vårt? På grunn av de negative konsekvensene av flytting av eldre som er beskrevet over, har de eldre et rettsvern i de fleste statene i USA og også i Danmark. Vi trenger et lovverk som gir et rettsvern for eldre og deres boforhold. Det har vi ikke i Norge i dag. Hva vil Stortinget gjøre med det i neste periode?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter