Debatt

Vi bruker ikke medisiner for å spare penger

  • Silje Haugo, daglig leder, sykepleier Yasmeen Gill-Rath, teamleder, sykepleier Anette Smestad, kvalitetsleder, sykepleier Tore Hoel, sykehjemslege Åge Grasdal, fysioterapeut Marita Mostad, ergoterapeut

Det er svært beklagelig at et opphold ved Paulus sykehjem er oppfattet som et så dårlig tilbud at man bytter sykehjem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hendelsen er behandlet svært alvorlig, og forløpet i saken har vært midlertidig internt gransket for å avdekke eventuelle feil og mangler. Vi er glad for at oppholdet på det nye sykehjemmet oppleves godt.

Smertebehandling

WHO har laget en smertetrapp for behandling av kreftrelaterte smerter og denne er vurdert velegnet også til behandling av kroniske smerter hos sykehjemspasienter.
I Felleskatalogen er det oppført ulike indikasjoner på bruk av omtalte medikamenter. Medikamentene kan brukes som kreftmedisin og ved sterk uro og aggresjon, men også for å motvirke søvnforstyrrelse og nattlig uro hos eldre og sterke kroniske smerter forårsaket av flere sykdommer enn bare kreft.

Les sønnens fortelling om morens ti måneders lange opphold på Attendo Paulus sykehjem:

Les også

Hvordan tjene penger på eldreomsorg? | Kristian Thunes

Eksempel på sykdommer og skader som kan gi så sterke smerter at det blir nødvendig å benytte disse medikamentene, er benskjørhet med sammenfallsbrudd og slitasjegikt.
Hvis pasienten fortsatt plages av smerter, til tross for bruk av slike sterke medikamenter, vil vi av og til øke dosene for å oppnå smertefrihet. Det kan også være at medikamentene ikke har ønsket effekt, og da må vi se etter andre behandlingsformer som kan gi pasienten smertefrihet – eller lindring.

Forstå årsak til endret adferd

Sterke smerter fra for eksempel muskler og skjelett kan også komme til uttrykk på andre måter. Noen ganger som søvnproblemer, uro og vandring, andre ganger i form av endret adferd og aggresjon. Bruk av medisiner som blant annet gis til dem som slår og sparker, kan også gjøre at pasienter får det bedre med sin uro. Det er likevel viktig å se bakenfor adferden og se etter kroppslige plager i stedet for å tilskrive dette pasientens personlighet eller personlighetsavvik. Når man behandler med medikamenter som beskrevet ovenfor, er det viktig å være observant for å se om eller når vi oppnår våre behandlingsmål.

Enda viktigere er det imidlertid å være observant med tanke på eventuelle bivirkninger fra disse medikamentene.

Når man behandler med medikamenter som beskrevet ovenfor, er det viktig å være observant for å se om eller når vi oppnår våre behandlingsmål.

Dere som pårørende fortalte oss om bivirkninger som vi dessverre ikke hadde observert. Dette beklager vi og det har ført til en gjennomgang av våre rutiner knyttet til observasjoner og rapporteringer.

På Paulus sykehjem ønsker vi at gruppetreningen skal gi både fysisk trening og sosialt samvær. Treningen tilrettelegges for at flest mulig kan delta, men vi ser at vi kan legge mer vekt på én til én-trening der gruppetrening ikke egner seg. Det arrangeres også mange felles kulturaktiviteter, men det er ikke alltid dagsformen tilsier at man ønsker å delta.

Ingen inntekt på frisør

Paulus sykehjem har avtale med en frisør og en fotterapeut som er selvstendig næringsdrivende og som har lokaler på sykehjemmet. Paulus sykehjem har ingen inntekter på tjenester eller behandling som utføres av disse underleverandørene, og heller ikke på husleie.

Påstanden i debattinnlegget fra pårørende om at det brukes medisiner for å spare penger og personell, er usaklig og uriktig. En slik påstand betyr at hele det tverrfaglige teamet på Paulus sykehjem systematisk og bevisst bryter alle forskrifter og lover som sykehjemmet er regulert etter.

Påstanden i debattinnlegget fra pårørende om at det brukes medisiner for å spare penger og personell, er usaklig og uriktig.

Vi vil på eget initiativ melde saken til Helsetilsynet for å få et eksternt tilsyn på saken som kan belyse alle punktene i debattinnlegget.

Les mer om

  1. Medisin
  2. Eldreomsorg
  3. Demens