Legemiddelmangel er et problem som må tas alvorlig | Overlege Johan Ræder

  • Johan Ræder, overlege/professor, Oslo Universitetssykehus

Det er absolutt mulig å få til en bedre situasjon.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Siste uker har det oppstått akutt mangel på det viktige narkosemiddelet remifentanil. Hvis man er heldig og raskt ute, kan man få tak i mindre mengder for 20–50 ganger vanlig pris i det europeiske spotmarkedet for legemidler. Remifentanil føyer seg inn i rekken av viktige legemidler hvor avtalte leveranser av forskjellige årsaker plutselig stopper opp.

Legemidler som har vært i bruk i mer enn ti år, presses kraftig ned i pris av offentlige anbud og konkurranse fra kopiprodusenter.

Produksjonen samles på ett eller få steder, og ingen er interessert i å holde store lagre eller ha reserveløsninger ved leveringsproblemer.

Dette rammer særlig legemidler hvor omsetningen er begrenset og fortjenesten liten, slik som legemidler til sjeldne sykdommer og legemidler som bare brukes en enkelt gang til hver pasient, slik som under en narkose.

Legemidler er ikke som andre varer i et marked, fordi fortjeneste og store utviklingskostnader må dekkes inn i en patentperiode på ti år etter at legemiddelet er registrert.

Selv om produksjon ikke er teknisk vanskelig, er det meget strenge krav til det ferdige produktet knyttet til blant annet renhet, riktig dose, holdbarhet og sterilitet. Det er helt nødvendig med strenge kontrollrutiner når nye produsenter og leverandører skal inn i en mangelsituasjon, og slike prosesser tar tid.

For sterke smertestillende legemidler er det i tillegg ekstra rutiner som må sikre at midlene ikke kommer på avveie eller blir misbrukt som narkotika eller på annen livsfarlig måte.

Det er nå viktig at sentrale myndigheter og internasjonale organer får denne «moderne legemiddelmangelen» på sin agenda.

Det er absolutt mulig å få til en bedre situasjon ved å stille krav om større lagre, bedre leveringsgarantier og satsing på flere aktører for hvert legemiddel. Dette vil medføre noe høyere legemiddelkostnader i hverdagen, men totalt sett gi klare besparelser når det gjelder det kaos og den utrygghet som oppleves oftere og oftere i dagens situasjon.

Delta i debattene - følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter